Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

285 m2

Bruttoareal

285 m2

Kort om eiendommen

Hjørnelokale med mye areal, god eksponering og synlighet med store glassfasader ut mot gaten.
- Flere bruksmuligheter - butikk-/ kontor
- Gunstige vilkår ''as is''
- Kan tilpasses ny leietaker på rette betingelser

Bebyggelse

Frittstående boligbygg over fire etasjer med eget næringslokale på gateplan.

Beliggenhet

Lokalet ligger sentralt i Sarpsborg sentrum med kort vei til gågaten, offentlig kommunikasjon og flere fasiliteter i umiddelbar nærhet. Pellygata er en blanding av bolig og næringsbygg.

Innhold

Lokalet går over to plan med mye areal i underetasjen.

Parkering

Det er stor avgiftsbelagt parkeringsplass på andre siden av gaten.

Standard

Lokalet holder pr. i dag en enkel standard. Det er for øvrig mulighet for tilpasninger ved rette leiebetingelser.

Overtakelse

Etter avtale

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: +47 979 85 060