Lokale til Leie:

Stor opparbeidet tomt på ca. 5 mål i Ås til leie – strategisk beliggenhet til E6 og områder mot Oslo og Østfold

Kongeveien 95-97
1433 Ås

Fakta om eiendommen

Type lokale


Garasje/Parkering,

Areal

5250 m2

Bruttoareal

5250 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Tomt

Kort om eiendommen

Stor, fin opparbeidet og skjermet tomt med voller rundt. Kvadratisk strukturert for optimal utnyttelse av arealet.

Eiendommens potensiale

Det er ikke lagt frem strøm. Det er for øvrig mulighet for dette på rette betingelser.

Beliggenhet

Tomten ligger plassert langs Kongeveien i Ås, bare 4 km fra avkjøringen på E6 Ås. Beliggenheten er strategisk for en rekke bedrifter som har behov for å dekke et geografisk område mot Oslo og Follo og ned i Østfold og innover til Indre. Tomten egner seg optimalt som holdeplass til anleggsmaskiner eller som ren lagringsplass.

Ventilasjon

Fint opparbeidet gruslagt tomt.

Overtakelse

Etter avtale.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125