Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

7126 m2

Bruttoareal

7126 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Kantine

Kjøreport

Kort om eiendommen

Lager-, produksjon- og kontoreiendom med sentral beliggenhet på Øra industriområde i Fredrikstad. Eiendommen ligger nær Borg havn, som gir mange spennende muligheter. Kort vei til E6, som gir et svært godt utgangspunkt for varedistribusjon.

Eiendommen ledigstilles for ny eier sommeren 2022.

Prisantydning NOK 68.000.000,-

Bebyggelse

Bygg A)
Inngangsparti, kantine, garderober, lager og kontor.

Bygg B)
Opprinnelig bygningsmasse - tidligere Kringkaster`n, er antatt bygget i 1965. Disse arealene er fullstendig modernisert, og fremstår i samme stand som øvrig bygningsmasse. Den eldste bygningsmassen er over 2 plan og er benevnet B i vedlagte arealoversikt. Det er heis i bygget.

Nye byggetrinn er bygget i 2005, 2008 og 2012. I all hovedsak er eiendommen bygget på et plan, men kontorseksjonene (C og D) er over 2 plan.

Bygg C)
Kontorbygg over 2 plan.

Bygg D)
Kontorbygg over 2 plan.

Bygg E)
Produksjonslokaler med avansert ventilasjonsanlegg.

Bygg F)
Robotlager.

I tillegg frittstående plasthall.

Beliggenhet

Beliggende i veletablert industri-/næringsområde på
Øra, ca 4 km fra Fredrikstad sentrum.
På området er det ca 180 selskaper etablert som
samlet omsetter for 10 milliarder kroner.
Borg Havn som er den største havnen i volum mellom
Oslo og Uddevalla, ligger på Øra industriområde. Se
www.borg-havn.no for mer informasjon.

Adkomst

Følg Rv 22 Habornveien mot Øra Industriområde.
Eiendommen ligger på venstre side.

Parkering

Opparbeidet asfalterte parkeringsplasser og tilstrekkelig manøvreringsareal til laste- og lossesoner på egen tomt.

Tomt

Eiet tomt på 25.600 kvm. Tomten er flat, opparbeidet og inngjerdet. Foruten bygningsmassen består tomten av asfalterte parkeringsarealer, steinlagte arealer og noe parkmessig opparbeidelse. I tillegg grovopparbeidet områder for utvikling av ny bygningsmasse.

Vi vil tro eiendommen har et utviklingspotensiale på 3.000 til 4.000 kvm BTA.

Inneholder

Totalt areal 7.266 kvm BTA.

Eiendommen er som beskrevet over bygget i forholdsvis mange byggetrinn. I vedlegget er det utarbeidet skjematisk arealoversikt som gir god oversikt.

Stor, lys kantine rett ved hovedinngangen.

Eiendommen fremstår som et moderne og tidsmessig bygg med meget bra teknisk standard.

Eiendommen er skreddersydd for dagens bruker med mange spesialtilpassede rom og arealer. Det må påregnes at ny eier må åpne opp og tilpasse deler av arealene for å tilfredsstille nye brukere/leietakere.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: +47 901 82 425