Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

7700 m2

Bruttoareal

7700 m2

Kort om eiendommen

Areal A: BTA. 5 615 kvm.
Lagerlokaler, lasteramper, kontorer, sosiale rom.

Areal B: BTA. 1 840 kvm.
Lager og eventuelt fellesareal med lasteramper.

Areal C: BTA. 1 736 kvm.
Lager med kjøreporter.

Areal D: BTA. 3 390 kvm.
Lager, verksted, kjøreporter, lasteramper.

Kontorer, sosiale rom mv: BTA. 700 kvm.

Beliggenhet

Eiendommen passer perfekt for plasskrevende industri eller lagervirksomhet.
Eiendommen ligger på Lisleby, ca 4 km nordøst for Fredrikstad sentrum. Nordvest ligger næringsområde Råbekken, nord for eiendommen ligger Nøkleby næringsområde (Evje/Tomteveien). Nabo med Norbetong, Biobe og Høiax.

Adkomst

Fra Lislebyveien eller fra Nøkleby næringsområde (Evje/Tomteveien). Bygging av ny direkte adkomst fra Tomteveien er akkurat ferdigstilt.

Innhold

Areal A: BTA. 5 615 kvm. Lagerlokaler med lasteramper. Kontorer og sosiale rom. Flotte tilpassede arealer for pallereoler eller andre lager løsninger. Egne lasteramper for arealene.

Areal B: BTA. 1 200 kvm. Lager og eventuelt fellesareal med lasteramper. Lager som i dag fungerer som fellesareal for lagerarealene med flere lasteramper. Dersom ikke arealet er nødvendig som tillegg til areal A og C, kan arealet brukes som selvstendig lager.

Areal D: BTA. 1000 kvm. Lager, verksted med kjøreporter og lasteramper. Store verkstedarealer med lasterampe og kjøreporter. Arealet har traverskran og passer perfekt til virksomheter med tyngre virksomhet.

Arealene kan leies alene eller samlet. Utleier kan dele og tilpasse arealene etter leietakers behov.

Parkering

Asfaltert parkering og store vei- og manøvreringsareal.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område.
Kommuneplanens arealdel angir: bebyggelse/anlegg og fremtidig industri.

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegg forutsettes.

Standard

Bygg A plastfabrikken: hovedbæresystem i prefabrikkert betong. Betonggulv på gulv.
Bygg B stålrørsfabrikken: hovedsakelig hovedbæresystem i prefabrikkert betong, noe stål i siste byggetrinn. Betonggulv på gulv.

Beskrivelse av tomt

Flat inngjerdet tomt på 67.470 kvm

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale.

Lovanvendelse

Utleiebetingelser:
Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453