Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

154 m2

Bruttoareal

154 m2

 

Fasiliteter


Alarm

Bredbåndstilknytning

Overtakelse

Omgående

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Kort om eiendommen

Relativt moderne kontorbygg. Sentralt beliggende ved Valaskioldbrua. Kort avstand til sentrum, enkel kommunikasjon til og fra.

Beliggenhet

Bygget ligger ved Valaskioldbrua på Nedre Lande i Sarpsborg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Innhold

Sarpsborg kommune er den største leietaker i bygget. Lokalene som gjenstår er seks mindre kontorlokaler. Felles kjøkken og spiseromsløsning, felles toaletter, garderober, dusjer og badstu.
K1: 26/34 m2
K2: 26/34 m2
K3: 20/27 m2
K4: Utleid
K5: 18/24 m2
K6: 27/35 m2

Beskrivelse av tomt

Tomten er i sin helhet bebygget og med pent opparbeidede utearealer.

Bebyggelse

Bygget er et stålbygg oppført i to etasjer. Inneholder hovedsakelig kontorer, men også noe lager produksjon i 1. etg. De ledige lokalene ligger i byggets 2. etg.

Standard

Lokalene er helt nyoppusset og holder en grei standard.

Oppvarming

Elektrisk.

Adkomst

Avkjøring fra Tuneveien (Rv118) ved bensinstasjon før brua > til høyre inn Ulstensvei > umiddelbart til venstre inn Sagatunveien > følge denne 100 m til kryss med Statsminister Kolstadsvei > eiendommen ligger rett foran deg i krysset.

Parkering

Det er brukbart med parkering i området.

Offentlig kommunikasjon

Det er god offentlig kommunikasjon i området og kort vei å gå både til sentrum og til Tunejordet.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800