Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

24 m2

Bruttoareal

137 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Arealspesifikasjon

2. etg: 24 kvm K5
2. etg: 24 kvm K4
2. etg: 27 kvm K7
2. etg: 27 kvm K3
2. etg: 35 kvm K6

Kort om eiendommen

Relativt moderne kontorbygg. Sentralt beliggende ved Valaskioldbrua. Kort avstand til sentrum, enkel kommunikasjon til og fra.

Eiendommens potensiale

Praktisk og enkelt ved innfarten til byen.

Bebyggelse

Bygget er et stålbygg oppført i to etasjer. Inneholder hovedsakelig kontorer, men også noe lager produksjon i 1. etg. De ledige lokalene ligger i byggets 2. etg.

Beliggenhet

Bygget ligger ved Valaskioldbrua på Nedre Lande i Sarpsborg.

Adkomst

Avkjøring fra Tuneveien (Rv118) ved bensinstasjon før brua > til høyre inn Ulstensvei > umiddelbart til venstre inn Sagatunveien > følge denne 100 m til kryss med Statsminister Kolstadsvei > eiendommen ligger rett foran deg i krysset.

Innhold

Sarpsborg kommune er den største leietaker i bygget. Lokalene som gjenstår er seks mindre kontorlokaler. Felles kjøkken og spiseromsløsning, felles toaletter, garderober, dusjer og badstu.
K1: 26/34 m2
K2: 26/34 m2
K3: 20/27 m2
K4: Utleid
K5: 18/24 m2
K6: 27/35 m2

Parkering

Det er brukbart med parkering i området.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Standard

Lokalene er helt nyoppusset og holder en grei standard.

Beskrivelse av tomt

Tomten er i sin helhet bebygget og med pent opparbeidede utearealer.

Overtakelse

Omgående

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Det er god offentlig kommunikasjon i området og kort vei å gå både til sentrum og til Tunejordet.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800