Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

24 m2

Bruttoareal

203 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Arealspesifikasjon

2. etg: 24 kvm K3
2. etg: 24 kvm K5
2. etg: 24 kvm K6
2. etg: 27 kvm K2
2. etg: 34 kvm K1
2. etg: 70 kvm K4

Kort om eiendommen

Relativt moderne kontorbygg. Sentralt beliggende ved Valaskioldbrua. Kort avstand til sentrum, enkel kommunikasjon til og fra.

Bebyggelse

Bygget er et stålbygg oppført i to etasjer. Inneholder hovedsakelig kontorer, men også noe lager produksjon i 1. etg. De ledige lokalene ligger i byggets 2. etg.

Eiendommens potensiale

Praktisk og enkelt ved innfarten til byen.

Beliggenhet

Bygget ligger ved Valaskioldbrua på Nedre Lande i Sarpsborg.

Adkomst

Avkjøring fra Tuneveien (Rv118) ved bensinstasjon før brua > til høyre inn Ulstensvei > umiddelbart til venstre inn Sagatunveien > følge denne 100 m til kryss med Statsminister Kolstadsvei > eiendommen ligger rett foran deg i krysset.

Innhold

Sarpsborg kommune er den største leietaker i bygget. Lokalene som gjenstår er seks mindre kontorlokaler. Felles kjøkken og spiseromsløsning, felles toaletter, garderober, dusjer og badstu.
K1: 26/34 m2
K2: 26/34 m2
K3: 20/27 m2
K4: Utleid
K5: 18/24 m2
K6: 27/35 m2

Parkering

Det er brukbart med parkering i området.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Standard

Lokalene er helt nyoppusset og holder en grei standard.

Beskrivelse av tomt

Tomten er i sin helhet bebygget og med pent opparbeidede utearealer.

Overtakelse

Omgående

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Det er god offentlig kommunikasjon i området og kort vei å gå både til sentrum og til Tunejordet.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800