Lokale til Leie:

Små og store lagerlokaler – Fra 132 til 1200 kvm BTA – Bygges etter ønsker fra leietaker – Sentralt på Årvollskogen – Bygget totarenoveres

Årvollskogen 91
1529 Moss

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

132 m2

Bruttoareal

871 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 132 kvm Lager
1. etg: 318 kvm Lager
1. etg: 421 kvm Lager

Kort om eiendommen


Et lagerlokale igen leies ut i etablert næringsområde. Bygget er under omfattende totalrenovering og alle arealer tilpasses ny leietaker i sin helhet.

Lokalet kan overtas ca. 2 - 3 mnd. etter kontraktsignering, da de bygges 100% etter ønske fra leietaker.

- Store kjøreporter og god takhøyde
- Passer et bredt spekter av virksomheter
- Presentabelt i totalrenovert bygg
- Tilgang til kontorarealer i fellesområder
- Svært god parkeringsdekning
- Muligheter for utvendig lagring

Lager: 250 kvm Kontor 90 kvm


Leiepris: Etter avtale.

Plantegningen er kun ment som en illustrasjon av alternativ inndeling av arealene. Dersom andre løsninger ønskes er det fult mulig å tilrettelegge for andre størrelser opp mot 1200 kvm til én leietaker.

Beliggenhet

Bygget har en meget god beliggenhet for alle som er avhengig av god kommunikasjon. E6 med 4-felts motorveistandard stryker like og til Moss sentrum og havn med ferge til Horten er det kun ca. 3 km.

Ca. 70 bedrifter har tilhold på næringsområdet i dag, og det er plass til ytterligere noen før området er fullt utbygget.

Adkomst

Avkjøring 13 på E6 > kjør Fv118 250 m mot sørvest >
sving til høyre og inn på Årvollskogen > følg denne 400
m > Årvollskogen 30 på venstre side.

Parkering

Parkering på utsiden av lokalene

Tomt

Tomten er helt flat og i sin helhet opparbeidet.
Resterende del av tomten vil bli asfaltert. God plass til parkering og arrondering av gods.

Gode muligheter for utvendig lagring.

Inneholder

Tilgjengelige arealer:

Lager 1: 421,9 kvm uTLEID
Lager 2: 350 kvm - LEDIG
Lager 3: 132,5 kvm UTLEID
Lager 4: 378,2 kvm UtLEID


Lagerarealet har god takhøyde og kjøreport. kontor blir skreddersøm

Arealene fremstår i dag som rålokaler, og vil bli ombygget og tilpasset ny leietaker i sin helhet.


Plantegningen er kun ment som en illustrasjon som viser alternativ inndeling av arealene

Ventilasjon

Balansert ventilasjon

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434

Telefon: +47 69 27 89 14

Oda Christine Solberg Ystrøm

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: Oda@metra.no

Telefon: +47 971 93 186