Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

250 m2

Bruttoareal

2869 m2

Arealspesifikasjon

250 kvm Kontor
2619 kvm Kontor

| Kort om eiendommen

Bygård i hjertet av sentrum med kort avstand til butikker og offentlige tjenestetilbud.
Få minutters gangavstand til Ski stasjon med hyppige avganger og kun 11 minutters reisetid til Oslo sentrum.
Ledige lokaler fra 248 kvm - 2.869 kvm.

| Bebyggelse

Idrettsveien 10 er lokalisert i Ski sentrum og er oppført over totalt fem plan. Bygg i solide betongkonstruksjoner, yttervegger er oppført i betongelementer, men med utfyllende bindingsverk og utvendig forblending av spekkmurt teglstein. Yttertaket er etablert med flat takkonstruksjon og folitekking, samt avrenning mot innvendig sluk.
- Klart for innflytting i 1. kvartal 2024.
- Egner seg for selskaper med 10 ansatte og oppover.
- Normalt god standard hvor inndeling kan tilpasses leietakers ønsker.
- God profilering mot gågate og Rådhuset.
- I sentrum med en rekke hyggelige spisesteder og få minutters gange til Ski stasjon.

| Innhold

Underetasje:
Totalt ca. 683 kvm.
Arealene er i dag inndelt med 6 undervisningsrom, 3 kontorer, team-kontor (26 kvm), mediarom, grupperom, fellesareal/sosial sone, kjøkken, wc, tekniske rom og tilfluktsrom/lager

1. etasje:
Totalt ca. 683 kvm.
Arealene er i dag inndelt med 9 kontorer, 5 kontorlandskap (24 - 50 kvm), 4 arbeidsrom (13 - 19 kvm), 2 fellesareal/sosiale soner, kjøkken, stillerom, arkiv/lager, garderobe og wc.
Lokaler kan deles i 2 leieforhold på hhv. 349 og 248 kvm.

2. etasje:
Totalt ca. 683 kvm.
Arealene er i dag inndelt 3 kontorlandskap (65 - 198 kvm), 3 møterom, 8 stillerom, fellesareal/sosial sone, kjøkken, kopi/arkiv, garderober, wc og tekniske rom.
Dagens kontorlandskap er godt tilrettelagt for inndeling til flere team/avdelinger.

3. etasje:
Totalt ca. 448 kvm.
Arealene er i dag inndelt med 15 kontorer, 2 møterom, 2 samtalerom, kjøkken, wc og tekniske rom. Fra møterom/åpent kontorlandskap er det god takhøyde og trapp opp til mesanin. Lokaler har utgang til veranda på 16 kvm.

4. etasje:
Totalt ca. 372 kvm.
Dette arealet er i dag inndelt med 6 kontorer (et stort på 27 kvm. som kan deles), 2 åpne kontorlandskap på hhv. 66 og 58 kvm., møterom, stillerom, kjøkken, arkiv/lager, wc og teknisk rom.

Meget fleksible lokaler som vil appellere til en rekke virksomheter. Arealer med varierende, men hovedsakelig god standard. Felles takterrasse kan benyttes av leietakere. Dersom dagens inndelinger ikke passer dine behov er gårdeier åpen for å utføre tilpasninger ved langsiktig leieavtale. I tillegg til eksklusivt BTA-leieareal tilkommer ca. 15% andel fellesareal.

| Beliggenhet

Attraktivt lokale med optimal plassering i Ski sentrum. God profilering mot gate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Lokalene egner seg til virksomheter innen kontor, helse/behandling, salg, kurs/undervisning m.m. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss -kun 11 minutters reisetid til Oslo. Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Follo-regionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon. Nytt dobbeltspor har reduserert togreisen Ski-Oslo til kun 11 minutter.

| Parkering

Leieobjektet inkluderer ikke parkeringsplasser. God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Reguleringsbestemmelser for Områderegulering Ski sentrum, plan ID 201310, ikrafttredelsesdato 11.05.22. Eiendommen ligger under kvartal som er avsatt til sentrumsformål (bolig, forretning (herunder bevertning), kontor og tjenesteyting). Nye Ski videregående skole skal bygges på naboeiendom, planlagt for åpning august 2025. Leietaker må forvente tidsvis støy fra byggearbeider under oppføring.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming ved panelovner.

| Ventilasjon

Alle primærarealer er hovedsakelig dekket med balansert ventilasjon. Ventilasjons-aggregatene er plassert i teknisk rom i underetasje, 2. og 4. etasje. Fellesarealer, kontorer og større rom har spredt tilluft og sentrale avtrekk.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125