Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

300 m2

Bruttoareal

300 m2

| Kort om eiendommen

Ski sentrums beste beliggenhet med profilering mot gågaten.
Moderne kontorlokaler med gjennomgående høy standard.
Egner seg for selskaper med opptil 18 ansatte.

| Innhold

2. etasje (300 kvm): Kontorer, sosial sone/åpent landskap, 2 møterom, 2 stillerom, 2 kjøkken med spiseplass, garderobe og wc.

Moderne lokaler som vil appellere til en rekke virksomheter. Lokalene egner seg til kontor, rådgivning, undervisning, helse/behandling m.m. I andre etasje med profilering mot gågaten og adkomst via trapp (trappeheis kan monteres om påkrevet). Lokaler er vesentlig oppgradert de senere år og holder gjennomgående høy standard. Innredet for dagens leietaker, men kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov. 5 kontorer med glassfronter hvor flere er store og kan deles av opptil fire arbeidsstasjoner. 2 kjøkken med spiseplass og sosial sone som også egner seg for åpent kontorlandskap. 2 wc som er eksklusive for lokalene.

Leienivå er avhengig av oppstart og varighet. Kvartalsvis forhåndsbetaling og sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens driftsutgifter stipulert til kr 460,-/kvm/år. Dette inkluderer vannbåren oppvarming av lokalene (radiatorer), vaktmester, drift, vedlikehold og renhold av fasade og fellesarealer, renovasjon og serviceavtaler for tekniske installasjoner. Leietaker tegner eget strømabonnement.

| Beliggenhet

Attraktivt lokale i Ski sentrum med god profilering mot gågaten med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Moderne lokaler med gjennomgående høy standard. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss - kun 11 minutters reisetid til Oslo. Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Follo-regionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon. Nytt dobbeltspor har redusert togreisen Ski-Oslo til kun 11 minutter.

| Parkering

Mulighet for leie av p-plasser med EL-billadere på oppstillingsplass ved eiendommen. For øvrig god parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

| Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til sentrumsformål.

| Oppvarming

Oppvarming ved radiatorer, luft/luft varmepumpe og elektrisitet.

| Ventilasjon

Nyere ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111