Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

525 m2

Bruttoareal

525 m2

| Kort om eiendommen

Midt i hjertet av sentrum med kort gangavstand til Ski stasjon.
Store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi stor vekst de kommende år.
Ledige lokaler med mulighet for rask tiltredelse.

| Bebyggelse

Sentrumveien 6A er lokalisert i Ski sentrum og er oppført over totalt fem plan. Bygg fra 1987 i betongkonstruksjon med fasader i glass og teglsten. Det ble gjennomført omfattende leietakertilpasninger i 2020 med ny rominndeling/overflater, nytt kjøkken, nye wc/garderober og nytt ventilasjonssystem med kjøling.

| Innhold

2. etasje (525 kvm): 4 klasserom, 3 møterom, 3 kontorer/arbeidsrom, kjøkken med spiseplass, sosiale soner/vrimleareal, bøttekott og wc.

Meget fleksible lokaler som vil appellere til en rekke virksomheter. Kundeinngang og vindusfasader mot profilert gate. P.t. innredet for undervisning med klasserom, møterom, kontorer, kjøkken, sosiale soner og wc. Omfattende modernisering ble gjennomført i 2020 og lokaler holder gjennomgående god standard, tilfredsstiller krav til universell utforming og lydkrav for undervisning. Klasserom kan benyttes som åpent landskap eller enkelt innredes til cellekontorer. Toaletter og garderober/dusjer med keramiske fliser av god kvalitet. Solavskjerming ved utvendige persienner på solutsatte fasader i kontoravdeling. Fremleie av lokaler som står ledige med utløp av leieavtale 30.09.2028. Eventuell varighet utover dette må avklares med gårdeier. Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Ta kontakt med megler for tilbud. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 6 måneders sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI).

| Beliggenhet

Attraktivt lokale med optimal plassering i Ski sentrum. God profilering mot gate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Lokalene er tilpasset virksomhet innen kurs/undervisning, men kan egne seg til virksomheter innen kontor, helse/behandling, salg m.m. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss -kun 11 minutters reisetid til Oslo. Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon. Nytt dobbeltspor reduserer togreisen Ski-Oslo til kun 11 minutter.

| Parkering

Leieobjektet inkluderer ikke parkeringsplasser. God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Reguleringsbestemmelser for Områderegulering Ski sentrum, plan ID 201310, ikrafttredelsesdato 11.05.22. Eiendommen ligger under kvartal S9 som er avsatt til sentrumsformål (bolig, forretning (herunder bevertning), kontor og tjenesteyting).

| Ventilasjon

Ventilasjon er tilrettelagt for dagens drift med ventilasjon og kjøling til alle rom. Det henvises til hovedavtale for krav til inneklima.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111