Lokale til Leie:

Ski sentrum – Attraktivt lokale med god plassering – på gateplan med profilering mot gågaten

Idrettsveien 4
1400 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

93 m2

Bruttoareal

93 m2

| Kort om eiendommen

Ski sentrums beste beliggenhet med profilering mot gågaten.
Tilpasset dagens leietaker, frisørsalong, men egner seg for en rekke virksomheter.
Ledige lokaler på gateplan fra 01.01.24 med mulighet for å tilpasse lokaler.

| Innhold

1. etasje (93 kvm): Åpent butikklokale, kontor og oppholdsrom.

Meget fleksible lokaler som vil appellere til en rekke virksomheter. Kundeinngang og vindusfasader mot profilert gågate. Lokalene er innredet for dagens leietaker, frisørsalong, men kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov. Lyse lokaler med normalt god standard. Toaletter i 2. etasje som deles med andre leietakere.

Leienivå er avhengig av oppstart og varighet. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 3 måneders sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens driftsutgifter stipulert til kr 430,-/kvm/år. Dette inkluderer vaktmester, drift, vedlikehold og renhold av fasade og fellesarealer, renovasjon og serviceavtaler for tekniske installasjoner. Leietaker tegner eget strømabonnement.

| Beliggenhet

Attraktivt lokale med god plassering i Ski sentrum. Lokalene ligger på gateplan med god profilering mot gågaten med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Lokalet er tilpasset dagens drift, frisør, men vil også kunne passe for servering, helse/behandling, handel m.m. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss - kun 11 minutters reisetid til Oslo. Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon.

| Parkering

God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

| Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til sentrumsformål.

| Oppvarming

Oppvarming ved termostatstyrte radiatorer og elektrisitet.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111