Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

286 m2

Bruttoareal

286 m2

Kort om eiendommen

Egen kontorfløy i 2. etasje med utsikt over sentrum og nærhet til alt.

Betjent og velfungerende kantine med godt mattilbud.

Mulighet for parkering på bakkeplan og i garasjekjeller.

Øvrige leietakere i bygget: Gjensidige, Handelsbanken, Rittal, Tieto m. fl.

Bebyggelse

Næringsbygg oppført i 2012. Konstruksjoner og etasjeskillere i massivbetong. Bygget tilfredsstiller TEK 10 og det foreligger dokumentasjon om at lokaler tilfredsstiller gjeldende krav til grenseverdier for luft-/lydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangtid, samt støy fra tekniske installasjoner. Tepper i kontorarealer, flislagt wc. Malte vegger og himling.

Beliggenhet

Svært sentralt ved Ski stasjon med kort avstand til butikker, tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon. Kun få minutters gange til Ski togstasjon med hyppige avganger og 11 minutters reisetid til Oslo fra desember 22.

Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport.

Innhold

2. etasje (286 kvm): Åpent kontorlandskap kjøkken, teknisk rom og wc. Mulighet for innredning med cellekontorer, møterom og sosiale soner.

Nyere næringsbygg med gjennomgående høy standard. Egen kontorfløy i 2. etasje med store vindusflater og god takhøyde. Representative lokaler med god profilering, liten/ingen bruksslitasje og gode lysforhold. Lokalene består i dag av åpent kontorlandskap, men kan skreddersys etter leietakers ønsker. Betjent kantine som deles med øvrige leietakere.

Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Ta kontakt med megler for tilbud. I tillegg kommer fellesutgifter som inkluderer oppvarming stipulert til kr 350,-/kvm/år. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). Det forutsettes at leietaker driver mva.-pliktig virksomhet.

Parkering

Det tilbys både p-plasser i parkeringskjelleren under bygget og utendørs. Ta kontakt med megler for antall og priser. Det er mulighet for sykkelparkering inne i kjeller og ute basert på Fri Flyt. Garderobe med dusj i kjeller.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til sentrumsformål.

Ventilasjon

Ventilasjon er dimensjonert med reservekapasitet på aggregat og kanalnett. Anlegget har styring som gjør at det vil tilføre frisk luft etter behov og soner. Aggregat er plassert i kjeller for å enklere serve anlegget og sikre kvaliteten på inneklimaet i bygget.

Standard

Næringsbygg oppført i 2012. Konstruksjoner og etasjeskillere i massivbetong. Bygget tilfredsstiller TEK 10 og det foreligger dokumentasjon om at lokaler tilfredsstiller gjeldende krav til grenseverdier for luft-/lydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangtid, samt støy fra tekniske installasjoner. Tepper i kontorarealer, flislagt wc. Malte vegger og himling.

Beskrivelse av tomt

Tomt på 1.721 kvm. Eiendommen er opparbeidet med asfalterte adkomstveier, parkeringsareal og pent opparbeidet fellesområde.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Bygget er oppvarmet med gjenvinning av varmen fra ventilasjon, samt fjernvarme som distribueres rundt i bygget med varmtvann i radiatorer. Da bygget er bygget i massiv betong har dette så stor evne til å magasinere varme at bygget vil oppleves som godt og varmt på vinter og svalt og behagelig på sommeren.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111