Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

730 m2

Bruttoareal

730 m2

| Kort om eiendommen

- Moderne kontorfellesskap som kan tilpasses etter leietakers ønsker.
- Klart for innflytting i Q1 2024.
- Egner seg for kontorvirksomhet med 25-30 arbeidsplasser.
- Kantine, egen veranda og showroom.
- Sentral plassering med kort vei til E6/E18.
- Rikelig med p-plasser med mulighet for el-billading.
- God kollektivdekning via bussrute mellom Vinterbro og Ski.

| Innhold

Næringsbygg over 2 plan med ett samlet areal på rundt 730 kvm:
1. etasje: Kantine, møterom, showroom og teknisk rom.
2. etasje: Resepsjon, kontorer, møterom, print/kopi og dusj/wc.

Representative lokaler med god profilering, liten bruksslitasje og gode lysforhold. Resepsjonsområde med sosiale soner ved inngang. P.t. innredet for dagens leietaker med kontorer (flere store som kan deles) og plass til rundt 25 arbeidsplasser. Kontorer med glassfronter er plassert mot yttervegg. Utgang til egen veranda med gode solforhold. Møterom i begge plan. I 1. etasje er det flott kantine med spiseplass, møterom og showroom.

Lokalene står ledige fra Q1 2024. Leies ut samlet til solid aktør med ønske om langvarig leieavtale. Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 6 måneders sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI).

| Beliggenhet

Moderne kontorlokaler med god profilering mot innfarten til Ski sentrum. Næringsbygg fra 2008 med gjennomgående bra standard. Enkel adkomst fra både E6/E18 har gjort området populært for etablering. Rikelig med oppstillingsplasser ved eiendommen med mulighet for lading av el-bil. Kort vei til bussforbindelse videre til Ski stasjon. Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Follo-regionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling. I Ski sentrum finner man foruten Ski Storsenter, flere offentlige kontorer og en rekke restauranter og kaféer som er med på å skape et godt bymiljø.

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Etablert næringspark rundt 2,5 km fra Ski stasjon med god kollektivdekning via bussrute mellom Vinterbro og Ski. Nytt dobbeltspor har redusert togreisen Ski-Oslo til kun 12 minutter. Bygget har god profilering og med kort avstand til påkjøringsrampe for både E6 og E18 - kun 25 minutters kjøretur fra Oslo sentrum.

| Parkering

Godt med parkering på oppstillingsplass ved adkomst. Antall og plassering avklares ved inngåelse av leieforhold. Garasje i underetasje med tilhørende uteområde inngår ikke i leieforhold og vil disponeres av eier.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 5.915 kvm. Eiendommen er opparbeidet med asfalterte adkomstveier og oppstillingsplasser for bil, Grøntområde mot øst er avsatt til fremtidig utvikling og disponeres av eier.

| Oppvarming

Oppvarming ved bergvarme sikrer lave fyringskostnader.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111