Lokale til Leie:

SKI – kontorfløy med profilering mot Nordbyveien og innfarten til sentrum!

Myrfaret 3
1406 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

140 m2

Bruttoareal

140 m2

Innhold

Næringsbygg over 2 plan med ett samlet areal på rundt 1.155 kvm. BTA fordelt over 2 etasjer:
1. etasje: Butikklokale, showroom, verksted og delelager.
2. etasje: Kjøkken, spiserom, kontorer, møterom, garderobe, arkiv og dusj/wc.

Vi har ledige lokaler i egen kontorfløy (140 kvm) i 2. etasje med tilgang via trapp. Inneholder kontor, åpent kontorlandskap, møterom, kjøkken, spiseplass og wc. Sambruk av kjøkken og spiserom med øvrige leietakere.

Lokalene står ledige med mulighet for snarlig tiltredelse. Leieperioden gjelder til 31.12.2025. Lokalene leies ut samlet. Utleiepris er avhengig av oppstart. Ta kontakt med megler for pristilbud.

Beliggenhet

Kontorlokaler med god profilering mot Nordbyveien. Næringsbygget har gjennomgående god standard. Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering. Eiendommen ligger veldig sentralt og nært boligområde. Oppgradering med dobbeltspor for jernbane og store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi Ski stor vekst de kommende år. Arealer for nytt regionsykehus, boliger og næringsområder inngår i kommunens planer for videre utvikling og Ski betraktes som det nye regionsenteret i Follo.

Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Avkjøring fra E6 til E18 nord for Nordbytunnelen. Følg E18 til avkjøringen mot Ski (Søndre Tverrvei 154). Kjør rett frem i første rundkjøring og ta til høyre ved neste rundkjøring til Nordbyveien. Myrfaret ligger som tredje avkjørsel på venstre hånd. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og rundt 2,5 km til Ski jernbanestasjon.

Parkering

Godt med oppstillingsplasser på parkeringsområde ved adkomst. Antall og plassering avklares ved inngåelse av leieforhold.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område: "Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan Solbergskogen, planid: R171. Eldre reguleringsplan med endelig vedtatt arealplan. Området er avsatt til industri- og lagerbygg med kontorer for for nødvendig administrasjon. Utendørs lagring tillates ikke.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 2.787 kvm. Eiendommen er i sin helhet opparbeidet med asfalterte adkomstveier og oppstillingsplasser for bil.

Oppvarming

Bygget er oppvarmet med bergvarme. Ekstra oppvarming er med varmluftsvifter tilkoblet bergvarmen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125