Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

410 m2

Bruttoareal

410 m2

Arealspesifikasjon

410 kvm Kontor 2. etasje

Kort om eiendommen

Ledig lokale på 440 kvm. med kontorer og showroom.
Passer for en rekke virksomheter som kontor, rådgivning, salg, proffhandel m.m.
Gode kommunikasjonslinjer med både bil og offentlig transport.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet med fasade eksponert mot innfartsåren til Drømtorp Næringspark. Egner seg for kontor, rådgivning, salg, proffhandel m.m. Sentralt beliggende lokale, kort avstand til butikker, offentlige tjenestetilbud og all kommunikasjon. Veletablert næringsområde med en rekke kjente aktører som Assa Abloy, Equipnor, Lilleborg, Purus m. fl. Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering.

Ski står foran stor vekst kommende år og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. Fra 2022 åpner nytt dobbeltspor på strekningen Ski - Oslo som vil redusere reisetiden til 11 minutter. Kommunesammenslåingen med Oppegård vil gi ytterligere drivkraft til by-utviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

Adkomst

Næringsparken ligger rundt 2 km fra Ski stasjon. Kort vei til offentlig transport. Enkel adkomst fra E18/E6 og kun 25 minutters kjøretur fra Oslo sentrum.

Innhold

2. etasje (440 kvm): Åpent kontorlandskap (2x95 kvm), showroom (250 kvm), kjøkken og wc.

Kontordel med showroom i 2. etasje har separat adkomst via trapp. 2 kontorlandskap a 95 kvm, samt showroom. Kontorer/showroom er plassert mot yttervegger med gode lysforhold og kan enkelt tilpasses leietakers ønsker. Kjøkken og wc som deles med annen leietaker i bygget.

Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Årsleie "as is" stipulert til NOK 400.000,- eksl. mva. Kvartalsvis forhåndsbetaling og sikkerhetsstillelse ved depositum/garanti. Det forutsettes at Leietaker driver mva.-pliktig virksomhet. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens driftsutgifter. Dette inkluderer elektrisitet, drift, vedlikehold og renhold av fasade og fellesarealer, renovasjon og serviceavtaler for tekniske installasjoner.

Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Parkering

Godt med oppstillingsplasser på eiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Reguleringsbestemmelser for Ski næringspark, Ski. Byggeområde avsatt til industri og ervervsvirksomhet. Eldre reguleringsplan erstattet av endelig vedtatt arealplan.

Ventilasjon

Lokalet har friskluftanlegg med gjenvinner.

Standard

Lokaler fremstår som lyse og holder god standard. Parkett på gulv og malte innervegger på kontorer. Flislagt wc. Lokalet overleveres "as is", men leietaker har påvirkningsmulighet på overflater og materialvalg etter godkjenning fra gårdeier.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 6.792 kvm. Opparbeidet med asfaltert uteområde, samt grøntområde.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming ved termostatstyrte panelovner. Lokaler overtas med de oppvarmingskilder som står ved visning.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125