Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

113 m2

Bruttoareal

113 m2

Kort om eiendommen

Ledig lokale i historisk bygg med Ski sentrums beste beliggenhet ved gågaten.
Passer for en rekke virksomheter som kontor, rådgivning, helse/behandling m.m.
Gode kommunikasjonslinjer med både bil og offentlig transport.

Beliggenhet

Ski Gamle Hotell ligger omkranset av Idrettsveien (gågata), Rådhusplassen og Parkaksen midt i Ski sentrum. Hotellet ble oppført i 1916, hvilket gjør hotellbygningen til ett av de eldste i byen og den gamle trehusbygningen er i dag en av få historiske bygninger bevart i Ski. I dag fungerer bygget som et næringsbygg med både kontorer, handel og servering. Svært attraktivt lokale i 2. etasje ved gågate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med god kollektivdekning. En rekke igangsatte prosjekter vil revitalisere Ski sentrum og gi fantastiske forutsetninger for næringslivet. Egner seg til kontor, service, helse/behandling, salg og konsulentvirksomhet.

Ski sentrum står foran stor vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. Kun 3-4 minutters gange til Ski togstasjon med hyppige avganger og 22 minutters reisetid til Oslo. Fra desember 2022 åpner nytt dobbeltspor på strekningen Ski - Oslo som vil redusere reisetiden til 11 minutter. Kommunesammenslåingen med Oppegård vil gi ytterligere drivkraft til by- utviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

I Ski sentrum finner man foruten Ski Storsenter, flere offentlige kontorer og en rekke restauranter og kaféer som er med på å skape et godt bymiljø.

Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon. Nytt dobbeltspor vil redusere togreisen Ski-Oslo til kun 11 minutter.

Innhold

2. etasje (110 kvm): 5 kontorer/behandlingsrom, gang, kjøkken og wc.

110 kvm. på en flate med mange bruksmuligheter i hjertet av Ski sentrum. God profilering i vernet og historisk bygg med tilgang via trapp. Lyse lokaler med gjennomgående god standard. Består i dag av 5 kontorer/behandlingsrom, kjøkken og wc. Lokalene er inntil nylig benyttet innen helse/behandling, men vil være attraktive for en rekke virksomheter.

Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Årsleie "as is" stipulert til NOK 150.000,- eksl. mva. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 3 måneders depositum/garanti. I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens driftsutgifter. Dette inkluderer vaktmester, drift, vedlikehold og renhold av fasade og fellesarealer, renovasjon og serviceavtaler for tekniske installasjoner. Leietaker tegner eget strømabonnement.

Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Parkering

God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til sentrumsformål.

Standard

Lokaler fremstår som lyse og holder gjennomgående god standard. Parkett på gulv og malte innervegger på kontorer. Flislagt wc. Lokalet overleveres "as is", men leietaker har påvirkningsmulighet på overflater og materialvalg etter godkjenning fra gårdeier.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming ved termostatstyrte panelovner. Lokaler overtas med de oppvarmingskilder som står ved visning.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111