Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

375 m2

Bruttoareal

375 m2

Kort om eiendommen

Ledig areal i 3. etasje: 376 kvm.
God takhøyde og rikelig med vindusplass - kan tilpasses leietakers ønsker og behov.
Enkel adkomst med bil og god offentlig kommunikasjon.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet med fasade eksponert mot Glynitveien i Drømtorp næringspark. Veletablert næringsområde med rundt 60 aktører, deriblant Høegh, Assa Abloy, Purus og Equipnor. Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering.

Ski står foran stor vekst kommende år og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. Fra desember 2022 åpner nytt dobbeltspor på strekningen Ski - Oslo som vil redusere reisetiden til 11 minutter. Kommunesammenslåingen med Oppegård vil gi ytterligere drivkraft til by-utviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

Adkomst

Næringsparken ligger rundt 3 km fra Ski stasjon. Buss til togstasjon hver halvtime. Enkel adkomst fra E18/E6 og kun 25 minutters kjøretur fra Oslo sentrum.

Innhold

I Glynitveien 30 tilbys skreddersydde kontorlokaler på 376 kvm. Representative kontorlokaler med høy standard og god fleksibilitet. Arealeffektiv planløsning med lavt påslag for fellesareal. Kontorene er plassert mot yttervegger med gode lysforhold og fri takhøyde opp til 2.80 meter. Forslag til planløsning vedlagt i prospekt. Ta kontakt med megler for tilbud.

Leienivå er avhengig av størrelse, varighet og tilpasninger. Leieavtale forutsetter at leietaker er frivillig registrert i mva-registeret. I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter.

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Parkering

Rikelig med oppstillingsplasser for ansatte og besøkende på eiendommen. Det blir levert god kapasitet ift. lading av EL-bil.

Ventilasjon

Det installeres moderne ventilasjonsanlegg med ett aggregat for hver etasje. Luften distribueres til hvert enkelt rom, hvor mengden reguleres etter behov med VAV-regulering. Dette gir god individuell regulering tilpasset behovet. Anleggene har roterende varmegjenvinner med mer enn 80% gjenvinning og vannbasert varmebatteri tilknyttet forsyning fra Follo Fjernvarme. Videre er det integrert kjøling som sikrer behagelig klima om sommeren. For ordinære kontorlokaler blir all kjøling ivaretatt av ventilasjonsanlegget.

Standard

Bygget er oppført i 2020/21 med høy kvalitet hva gjelder miljøhensyn, teknisk standard og estetisk uttrykk. Vårdal arkitekter har tegnet bygget med en moderne stål- og glassfasade. Fundamentert med peling til grunn. Oppført med stål-søyler/bjelker og hulldekke. Hovedinngang og fellesområde i 1. etasje. Arealeffektivt bygg med fleksible kontorløsninger rundt kjerne med heis, toaletter og teknisk. Passer for virksomheter med 15-20 ansatte.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på rundt 6 mål. Opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser og grøntområder. Tilrettelagt for sykkelparkering og ladestasjoner for el-bil.

Oppvarming

Oppvarming ved fjernvarme som gir lave energikostnader.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125