SKI – Attraktive lokaler med god profilering mot innfarten til Ski sentrum!

Nordbyveien 98
1406 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

652 m2

Bruttoareal

652 m2

 

Kort om eiendommen


God profilering mot "inngangsporten" til Ski.

Perfekt for proff-/varehandel, engrosvirksomhet, service m.m.

Nytt næringslokale med mulighet for tilpasninger etter leietakers ønsker.

Kjøreport 3 x 3 meter.
Fri takhøyde ca 4 meter.

Beliggenhet

Svært attraktivt lokale med god profilering mot "inngangsporten" til Ski ved Solberg Næringspark. Nytt næringsbygg med gjennomgående god standard kombinert med enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering. Oppgradering med dobbeltspor for jernbane og store planer for sentrumsutvikling gjør at Ski betraktes som det nye regionsenteret i Follo. Kommunesammenslåingen med Oppegård vil gi ytterligere drivkraft til by- utviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget boligregulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Avkjøring fra E6 til E18 nord for Nordbytunnelen. Følg E18 til avkjøringen mot Ski (Søndre Tverrvei 154). Kjør rett frem i første rundkjøring og ta til høyre ved neste rundkjøring til Nordbyveien. Nordbyveien 98 ligger som første avkjørsel på høyre hånd. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og rundt 2,5 km til Ski jernbanestasjon.

Tomt

Tomt på totalt 34.869 kvm. Eiendommen er opparbeidet med asfalterte adkomstveier, parkeringsareal og pent opparbeidet fellesområde. Det er god logistikkløsning med gjennomkjøring for kunder og leverandører.

Inneholder

1. etasje (619 kvm): Uinnredet butikklokale med mulighet for salgslokale, kontorer, kjøkken og wc.

Næringsbygg under oppføring - ferdigstillelse ultimo desember 2019. Nybyggstandard med rundt 4 meters takhøyde. Det er lagt lydtrinnmatter i dekke til leietaker i 2. etasje. Tilgang via port (3x3 meter). Store vindusflater og avsatt skiltplassering med god profilering mot innfartsveier til Ski sentrum. Uttak for vann/avløp og mulighet for å skreddersy lokaler etter leietakers ønsker.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning kombinert med godt isolert bygg, gir et godt inneklima og lave energikostnader. Lokalet har separert ventilasjonsanlegg, adskilt fra øvrige leietagere.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning kombinert med godt isolert bygg, gir et godt inneklima og lave energikostnader. Lokalet har separert ventilasjonsanlegg, adskilt fra øvrige leietagere.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111