Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

80 m2

Bruttoareal

80 m2

| Kort om eiendommen

Eierne oppfordrer til å ringe for avtale om visning dag eller kveld. Raymond tlf 90107714 eller Knut tlf 90623334.
Eldre trebygning i en etasje. Opprinnelig bolighus, men i dag inneholdende to næringslokaler, hvorav det ene har vært og er utleid til frisørsalong.

| Bebyggelse

Eldre trebygning i en etasje. Inneholdende to næringslokaler, hvorav det ene har vært og er utleid til frisørsalong.

| Eiendommens potensiale

Lokalene passer for behandling av mange slag innen helse og velvære eller ordinær kontorbruk.

| Innhold

Lokalet inneholder tre kontorer med god størrelse, resepsjon/venterom, spiserom og toalett.

| Beliggenhet

Sentralt i Moss rett ved innfartsveien til Moss både nord og sydfra - kun 1,5 km fra E6. Gangavstand til jernbanen, fergen og gågaten. Eksponering mot en av byens mest sentrale gater, Mulighet for skilt på fasaden.

| Adkomst

Enkel adkomst fra Klostergata i begge retninger.

| Parkering

Det kan tilbys parkeringsplasser rett utenfor lokalet.

| Standard

Bygget er godt vedlikeholdt og lokalene er pent oppusset. Nye teppefliser på gulv, nymalte vegger i duse farger. Nye, godt isolerte vinduer både med hensyn på energi og lyd. Ny LED-belysning og ny kjøkken- og baderomsinnredning. Eier er behjelpelig med ytterligere tilpasninger ved behov. Tepper kan om ønskelig erstattes med vaskbart belegg.

| Beskrivelse av tomt

Stor kvadratisk, flat og opparbeidet/asfaltert tomt med tre bygg plassert slik at man har en stor, skjermet uteplass for parkering.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner.

| Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass med hyppige avganger rett utenfor lokalene. Gangavstand til både jernbane og fergen Moss - Horten.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800