Lokale til Leie:

Sjarmerende butikklokale med særpreg i Møllebyen – Moss sentrum – urbant og moderne vis a vis Verket

Fossen 20
1530 Moss

Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

323 m2

Bruttoareal

323 m2

Fasiliteter


Aircondition

Alarm

Fiber

Arealspesifikasjon

1. etg: 323 kvm - 1. etg.

Kort om eiendommen

Spabo Næring AS leier nå ut et spennende næringslokale med mange bruksområder beliggende i Møllebyen - Moss sentrum, omkranset av etablerte virksomheter, samt hyggelige Café og serveringssteder. Lokalet har tidligere blitt benyttet til både utested og butikk, men er også godt egnet til kontorvirksomhet.

Inneholder:
Lokalet ligger i 1. etg med kontorarealer, lagringsplass, toaletter og stort åpent butikk/kontorslokale.
Alt i god standard.

Bebyggelse

Meget spennende og spesiell gammel murbygning fra 1885, i 5 etasjer, med yttervegger og grunnmurer i tegl og granitt. Totalrenovert. Innvendig bæresystem i grovt, synlig tømmer. Etasjeskillere i tre som er brannteknisk oppgradert med brannhemmende sjikt av gips. Bærekonstruksjoner er oppdimensjonert med ekstra tykkelse for å oppnå tilstrekkelig brannmotstand, i tillegg til at byningsmassen er sikret med fullsprinkling og automatisk branvarslingsanlegg tilkoplet Alarmsentral Øst og brannvesen. Alle branndører er tilkoplet dette anlegget med magnetholdere osv. Uvendig er taket tekket med vakker og bestandig båndtekking, beslag, renner og nedløp i sink. I taket er det innfelt store glasspartier som gir fantastisk fin effekt i kontorlokalene i toppetasjen.
Totalrenovert i 2005/2006.

Innhold

Lokalet ligger i 1. etg, har egen entré fra bakkeplan og direkte inngang til et stort og åpent butikk/kontorlokale. I samme er etasje er det også tilknyttede kontorarealer, lagringsplass, flotte toaletter og egen inngang for ansatte. Det er også montert en salgsdisk i hovedlokalet som står i stil til resten av omgivelsene. Alt i god standard, med originale og synlige søyler og bjelker i himling.

Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet, midt i Møllebyen i Moss. Nær bibliotek, kino, cafèer, industrimuseum, Momentum kunsthall, Galleri Brandstrup og ellers kontormiljø med advokater, regnskapskontorer, offentlige kontorer, finans og teknisk konsulentvirksomhet i nabolaget. Ellers kort avstand til byens gågate og Amfisenteret.

Parkering

Godt med offentlige p-plasser i nærheten i form av både p-hus og p-plasser i meget kort gangavstand. Her kan det leies plass.

Beskrivelse av tomt

Hele eiendommen, og hele området er pietetsfullt satt i stand som et helhetlig historisk verdifullt område. Nydelig renovert elveløp med vannspeil og rennende vann over eiendommen. Ellers vakre uteområder med belegningsstein, heller, belysning og beplantning. I u.etg. ligger populære og hyggelige Cafe Riis, med både inne- og uteservering.

Oppvarming

Bygget er tilkoblet fjernvarme. Varmekilder er radiatorer og via ventilasjonsanlegget.

Ventilasjon

Det er balansert ventilasjonssystem med kjøling og varmegjenvinning i alle etasjer.

Offentlig kommunikasjon

God tilgang på offentlig kommunikasjon med gangavstand til både bussterminal og togstasjon.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060