Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

2400 m2

Bruttoareal

2400 m2

| Bebyggelse

Oppført i 1992, tilbygg 1998 og 2016.
Frostfri sålefundament på sprengstein/pukk.
Drenering fra byggeår.
Ringmur i betong, gulv på grunn på lastebærende isolasjon.
Veggkonstruksjonen over grunnmur er stål.
Stål kassetter med lakkerte overflater utvendig.
Vinduer fra byggeår med rammer i aluminium og 2 lags isolerglass.
Ytterdører i aluminium og stål fra byggeår.
Kjøreporter i aluminium i lager/produksjonsdel.
Takkonstruksjon av gitter dragere med isolert stål kassetter fra byggeår.
Taket er tekket med Sika 1,2 mm PVC takmembran, mekanisk festet og med sveisede omlegg.

Opplysninger er hentet fra vedlagt takst.

| Eiendommens potensiale

Stor tomt for utendørslagring, parkering eller utvidelse av bygningsmassen.

| Innhold

2 100 kvm BTA består av kontorer, møterom, lager og produksjonslokaler med takhøyde på ca 6,5 meter.
I tillegg 2 mesaniner på samlet 160 kvm BTA, og frittstående plasthall på ca 140 kvm BTA.
Totalt areal på 2 400 kvm BTA.

| Beliggenhet

Beliggende på Valle industri- og næringsområde mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Kort avstand både til Fredrikstad og Sarpsborg, samt til E6.

| Adkomst

Følg Rolvsøyveien (Fv109) mot Valle industriområde. Ta av andre vei til venstre inn på Vallehellene, eiendommen ligger på høyre side.

| Parkering

Tomten består av asfalterte adkomst- og parkeringsareal.

| Regulering

Reguleringsplan: nr 126 Valle industriområde
Godkjent 20.11.1979 Formål: 140 Industri.
I tillegg omfattes eiendommen av Kommuneplan Fredrikstad 2020-2023.
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelser.

I hht § 3 i reguleringsplanen er utnyttelsesgrad maksimum 0,6 på den enkelte tomt.

| Diverse

Eiendommen er ledig fra ca. januar 2024.
Eiendommen ligger også ute for salg.

| Standard

Lagerbygg tilpasset mellomlagring med mange kjøpreporter og ramper. Eiendommen har tidligere vært benyttet til transportsentral.
Eiendommen har 31 kjøreporter, ved mange av kjøreportene er det installert lager/arbeidscontainere som vil følge salget Arealet på disse containerne kommer i tillegg til arealet på 2.400 kvm BTA.
Gulv i lager og produksjon vil bli malt med epoxy når bygget overtas av ny leietaker.

| Beskrivelse av tomt

Gnr 732, bnr 52: 6.973 kvm
Gnr 732, bnr 61: 4.993 kvm
Flat tomt opparbeidet med fast dekke.
Tomten består av asfalterte adkomst- og parkeringsareal.
Det er god plass for lagring, lasting og lossing på tomten.

| Oppvarming

Luft-luft varmepumper fra 2021.
Ellers elektrisk oppvarming.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425