Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

656 m2

Bruttoareal

656 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 656 kvm Trykkeriveien 1

Kort om eiendommen

Lager og noe kontor med attraktiv beliggenhet i godt etablert næringsområde, kun 8 minutter fra E6 og 5 minutter fra Øra.
Eiendommen har to porter for enkel lagerhåndtering. Utearealene er nylig opparbeidet og tilrettelagt for god adkomst/ parkering.

Leieprisantydning: Kr. 650,- pr. kvm. pr. år. + Felleskostnader.

Bebyggelse

Ringmur av betong fundamentert på oppfylte masser på jord/leiregrunn. Støpt betongdekke mot grunn. Yttervegger i lecablokker, utvendig pusset og endevegger forblendet med tegl. Saltak i trekonstruksjon, tekket med stålplater.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sellebakk i et område med lettere industri, kontorer, forretninger og boliger. Kort avstand til kjøpesenter, bank og treningssenter.

Adkomst

Rv 22 til Sellebakk ta av mot Sellebakk sentrum i rundkjøringen inn i Begbyveien.
Ta deretter til venstre, etter ca 250m, i tredje avkjørsel til venstre inn i Trykkeriveien. Eiendommen ligger på høyre side.

Innhold

Ca 579 kvm BTA -Produksjonslokaler med to porter. Leddheisport på 6,9 x 3,5m og 1 stk foldeport. Takhøyde ca 3,70m. Kontor, spiserom m/kjøkken, vaskerom, garderobe og wc.
Ca 77 kvm BTA - Utvendig overbygd lager.

Totalarealet er i h.t. takst og er ikke kontrollmålt.

Parkering

Bra med parkering på asfaltert plass.

Ventilasjon

Naturlig ventilasjon.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Varmluft fra Dantherm oljeaggregat i
produksjonslokalene (ny i 2010).
Elektriske panelovner i kontordel.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130