Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

507 m2

Bruttoareal

507 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kort om eiendommen

Eiendommen er et "enbrukers bygg" for virksomheter som trenger arealer for pakking eller lagring av mindre varer som for eksempel en nettbutikk el.

Bebyggelse

Teglsteinsbygg over 2 etasjer med lagerarealer i 1. etasje og kontorarealer i 2. etasje.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i sentralt område på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Veletablert næringsområde med lager-, service- og lettere produksjonsbedrifter. Eiendommen har enkel adkomst til Fv 109 og ligger tett på handelsområde ved Dikeveien/Østfoldhallene.
Sentral og strategisk god plassering.

Adkomst

Fra Fredrikstad, følg Fv 109 mot Sarpsborg. Ta til høyre i rundkjøring ved Råbekken, inn på Evjebekkveien. Ta deretter første vei til høyre, inn på Tomteveien, følg veien 300m, sving til venstre og fortsett på Tomteveien, eiendommen ligger på høyre side ned mot Glomma

Innhold

Tomteveien 33B
1. etasje: 262 kvm lager og lagerkontor. Lav takhøyde (plukklager mv.)
2. etasje: 110 kvm kontorer og sosiale soner.
Tomteveien 33C
1. etasje: 135 kvm kontor, møterom og arkiv.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Regulering

Eiendommen ligger under reguleringsplan: 103, Industrivei med tilhørende arealer, Lisleby. Ikrafttredelse 21.12.1977. Formål: 140 - Industri og 380 Havneområde.

I tillegg omfattes eiendommen av kommuneplanens arealdel 2020-2032 . Vedtatt 18.06.2020.
Formål: Næringsbebyggelse (1300), Flomfare, H320_Kyst (320), Flomfare, H320_NVE (320), Bruk og vern av sjø, vassdrag, strandsone (6001).

Ventilasjon

Naturlig ventilasjon.

Standard

Eiendommen holder en moderat standard, men kan flyttes "rett inn i".

Beskrivelse av tomt

Asfalterte utearealer med ansatte parkering og arealer for varelevering mv.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130