Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

405 m2

Bruttoareal

405 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Stort kombinasjonslokale til fremleie på gunstige betingelser. Lokalene er sentralt beliggende på Høyda i Moss, og er en del av et etablert handelsområde.

Muligheter for rask overtagelse!
Utleiepris: Etter avtale. Gunstige betingelser.

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av næringseiendom, med nyoppført høyhusbebyggelse i nærheten. Ved eiendommen er det også et mindre etablert boligområde. Store deler av uteområdene blir i dag benyttet til parkering.

Beliggenhet

Forum Moss ligger godt synlig plassert på Høyda i Moss, med Lilleeng Helsepark som nabo. Høyda er et av de største handelsområdene i Østfold, og her har alt fra store og kjente varehus til mindre lokale nisjeforretninger etablert seg. Området har en svært allsidig og stor kundestrøm. Området er under stor utvikling, med rehabilitering av eksisterende eiendom og nye boligprosjekter. I umiddelbar nærhet ligger Rosenvinge Park der det nå er fem boligtårn ferdig innflyttet, parker, restaurant og diverse andre tilbud.

Den sentrale beliggenheten med kort vei til E6, togforbindelse og ferge, og med snarlige planer om utvidelse av Østfoldbanen, gjør Høyda til et av de mest spennende utviklingsområder i regionen.

Innhold

Eiendommen fremstår velholdt, og holder en enkel standard.
Lokalene holder en enkel standard, og er godt egnet for serviceytende bedrifter med behov for kombinasjon av kontorer og lager med kjøreport.

Øvrige leietakere i bygget er:
AF Revisjon AS
ElTele & IKT AS
SWE AS
Satel Norge AS

Parkering

Det er en felles biloppstillingsplass på eiendommen, med god parkeringsdekning.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk. Fastmonterte panelovner i de fleste rom.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Ansvarlig megler

Marius Henriksen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: +47 979 85 060