Fakta om eiendommen

Type lokale


Serveringslokale/Kantine,

Areal

212 m2

Bruttoareal

212 m2

Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i Fredrikstad handelssentrum. Den er meget godt profilert (hjørneeiendom) og har fasade mot Gågata. Gågata og torvet utenfor eiendommen ble i 2014 totalt fornyet av Fredrikstad kommune, noe som har forsterket attraktiviteten ytterligere. Eiendommen ligger langs "gågateaksen", som går mellom Torvbyen og broa over til Værste.

Innhold

132 kvm restaurantlokaler med fullt kjøkken, HC-toalett og tappeanlegg.
80 kvm kjeller har lav takhøyde, og består av fryserom og lager.
Lokalene er sprinklet.
Lokalene er senest brukt av Chow burgers.

Parkering

Offentlig gateparkering i nabokvartalene, gangavstand til p-hus.

Regulering

Eiendommen omfattes av "Kommunedelplan Fredrikstad 2020-2032". Ikrafttredelsesdato 18.06.2020.
Formål: Sentrumsformål / Hensynssone 570 kulturmiljø.

Leietaker er selv ansvarlig for av lokalene benyttes i h.t. gjeldende offentlige bestemmelser.

Standard

Eiendommen ble i 2014/15 ombygd og totalrenovert.
Innredet i en rustikk/industriell stil.

Oppvarming

Elektrisk.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon og kjøling i næringsarealene.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425