Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

100 m2

Bruttoareal

100 m2

Arealspesifikasjon

1. etg: 100 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Representative kontorer.
Godt inneklima, med ventilasjon med kjøling.
Parkering.

Innhold

100 kvm kontorer i 1. etasje
3-4 kontorer, møterom, kjøkken, arkiv og wc

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et nyere næringsområde på Øra, Fredrikstad, på østsiden av Glomma.

I området er det flere større prosessindustrier.
I tillegg til hovedbase for Borg Havn er det annen lettere industri og flere lager og transport-virksomheter i området.
Kun 2 minutter til Borg havn. Se www.borg-havn.no for nærmere opplysninger om havnen og tjenester som tilbys der.
Det er kun 20 minutters bilvei til Svinesund og en drøy time til Oslo.

Adkomst

Avkjøring 5 fra E6 (Årumkrysset). Følg Rv 111/Sarpsborgveien retning mot Fredrikstad - over i Habornveien retning mot Frevar.
Ca 12 km fra E6 til eiendommen.

Parkering

Rikelig med parkering på asfaltert område.

Regulering

Reguleringsplan Øra Øst vedtatt 19.10.2000 (id 451).
Formål: Industri.

Diverse

Andre leietakere i bygget;
Backe Østfold AS, The Vit AS (tidligere Sparebanken 1 Regnskapshuset AS), Lille Special AS, Workshop Bemanning & Kompetanse AS, Viken Fiber AS, AFI Østsiden Vann og Varme AS, Erma Tak og Fasade AS samt Montal Systems AS.

Oppvarming

Vannbåren varme via fjernvarme.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Linda K. Nilsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: linda@metra.no

Telefon: (+47) 90116067

Ragnar Normann-Hansen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rnh@metra.no

Telefon: (+47) 90689554