Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

290 m2

Bruttoareal

290 m2

Kort om eiendommen

Næringseiendom med kontorer, serveringsarealer, verksted og lager til leie.
Eiendommen har sentral beliggenhet med kort avstand til E6 og togstasjon.
Total bygningsmasse utgjør 290 kvm og tomteareal på 2 019 kvm.

Uteareal hvor det er overbygget selvbetjent drivstoffanlegg er utleid.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Råde kommune, vest for Råde sentrum. Sarpsborgveien går mellom
Råde sentrum og Missingmyr, med adkomst til E6.

Adkomst

Avkjøring 11 fra E6 Jonsteinkrysset, ta inn på Fv 118 Sarpsborgveien.

Innhold

1. etasje: ca 210 kvm fordelt på spisested, kontor, lager og verksted.
2. etasje: ca 80 kvm fordelt på kontor, garderober og toaletter.

Parkering

Det er mulighet for parkering for både kunder og ansatte på eiendommen, samt kjøre og
parkeringsareal for å benytte drivstoffanlegget.

Regulering

Eiendommen er regulert i henhold til reguleringsplan 039 Lundeby motell, datert 14.12.1979.
Reguleringstomten har i dag annen virksomhet, foruten den angjeldende eiendommen som
er regulert som bensinstasjon.
I tillegg omfattes eiendommen av kommuneplanens arealdel med planid KPL0135 datert 21.06.2011.
Formål: Næringsvirksomhet. Nåværende.

Standard

Bygget er opprinnelig oppført i 1955, ombygget og oppgradert i 1985.
I første etasje er spisestedet oppgradert i 2020.
Arealer i andre etasje ble ombygd i 2016.

Beskrivelse av tomt

Tomteareal: 2019 kvm.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130