Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

1330 m2

Bruttoareal

1330 m2

| Kort om eiendommen

Moderne velholdt næring/lagerbygg oppført med stål/betong bærekonstruksjoner.

| Bebyggelse

I området er det svært mange forskjellige virksomheter med lager/logistikk og industri bygg med tilhørende kontorarealer.

| Innhold

1. etg.: Moderne kontorarealene.
1. etg.: Lagerhall 1, Lager arealet har betonggulv. Fri takhøyde h=7m / H=8m. 1 stk. kjøre porter; h=4,5m.
2. etg.: Moderne kontorarealer.
2. etg.: Lager mesanin.
1.etg.: Lager( For tiden utleid, men kan fristilles).

| Beliggenhet

Beliggende på Åkebergmosen industrifelt. Kort avstand til E6, Meget sentral beliggenhet i Østfold.

| Adkomst

Fra E6/nordgående: Ta av fra E6 mot Greåker/Solli. Ta inn på vei 118 nordgående, som går parallelt med E6. Ta av til høyre ved Fjeldberg bruk. Følg veien inn på Åkeberg mosen industriområde. Fra E6/sydgående: Ta av fra E6 mot Råde/Svinndal, inn på vei 118. Ta til høyre i rundkjøringen. Følg 118. Ta av mot Åkeberg mosen (like ved Fjeldberg bruk).
Det er privat adkomst/vei.

| Regulering

Reguleringsplan: Åkebergmosen, vedtatt 22.06.1988 med endring 24.01.1988.
Formål: Kontor, forretning og industri.

| Standard

Kontorarealene holder en god standard og lager arealene holder også en god standard for denne typen bygg.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er hovedsakelig opparbeidet med asfalterte areal noe grus.

| Oppvarming

Elektrisk

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130