Lokale til Leie:

Prosjektert bygg på inntil 4.000 kvm til leie -tilpasset leietager!

Treveien 12
1540 Vestby

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

Kort om eiendommen

Tomt på 6.080 kvm - 70% BYA og byggehøyde opptil 15 meter.

Meget god beliggenhet på området. Egner seg for lager/logistikk, produksjon, import-, service- og håndverksbedrifter som ønsker god kommunikasjon.

Leveres tilpasset leietagers kravspesifikasjon på bygg og utseende.

Bebyggelse

- Byggeklar tomt klar for utvikling.
- Fotavtrykk på opptil 4.000 kvm.
- Maksimal byggehøyde på 15 meter gir muligheter for kontoretasjer over lager/produksjon.
- Leveres tilpasset leietaker.
- Fjernvarme og nytt bygg med lave energi- og driftskostnader.
- 2 adkomstveier sikrer effektiv logistikkvirksomhet.
- Kort behandlingstid ved rammesøknad.
- Nøkkelklart bygg kan stå klart rundt 12 måneder fra byggestart.
- Illustrasjon viser bygg med rundt 2.200 kvm. grunnflate, kan endres.

Leienivå er avhengig av størrelse, varighet og standard. Bygg kan oppføres skreddersydd etter leietakers ønsker. Leies ut samlet til solid aktør med ønske om langsiktig leieforhold. Ta kontakt med megler for tilbud. Det forutsettes at Leietaker driver mva-pliktig virksomhet. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter, alternativt leieavtale "Bare-house".

Beliggenhet

Attraktiv eiendom sentralt til E6/E18 i område med stor etablering.
Signalbygget til Joh. Johannson som nærmeste nabo.
To adkomstveier sørger for effektiv varehåndtering og god intern logistikk.

Eiendommen er sentralt og attraktivt beliggende i Vestby Næringspark Øst rundt 30 minutter sør for Oslo. Veletablert næringspark hvor en rekke anerkjente selskaper har plassert sine sentrallagre, herunder bl.a. Elektroimportøren, Nille og Fonc m.fl. Nærmeste nabo er signalbygget til Joh. Johannson som har blitt et landemerke for Vestby. Området ligger sentralt i forhold til E6 og E18 og er spesielt godt egnet for lager/logistikk, import-, service- og håndverksbedrifter som ønsker god kommunikasjon.

Adkomst

Avkjøring 16 fra nord (Vestby) kjør gamle E6 til Vestby Næringspark Øst - 4 minutter.
Avkjøring 15 fra syd (Son) kjør gamle E6 til Vestby Næringspark Øst - 8 minutter.

Parkering

Stor tomt med rikelig plass til fremtidige oppstillingsplasser på eiendommen. To adkomstveier sørger for effektiv varehåndtering og god intern logistikk.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Vestby næringspark øst - planid 0171, vedtatt 18.05.09. Området Bk er avsatt til lagervirksomhet, lettere industri, håndverksbedrifter, samt andre liknende typer virksomhet med tilhørende anlegg. Av detaljer i reguleringsbestemmelser kan nevnes BYA til maksimalt 70% og maks byggehøyde 15 meter.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 6.080 kvm. Eiendommen er forholdsvis flat og ferdig opparbeidet. Byggeklar næringstomt med VA-anlegg, el-forsyning, ledninger for fjernvarme og andre ledninger vedrørende infrastruktur lagt i parkbelte i tomtegrense.

Eiendommen ligger i regulert område; Vestby næringspark øst - planid 0171, vedtatt 18.05.09. Området Bk er avsatt til lagervirksomhet, lettere industri, håndverksbedrifter, samt andre liknende typer virksomhet med tilhørende anlegg. Av detaljer i reguleringsbestemmelser kan nevnes BYA til maksimalt 70% og maks byggehøyde 15 meter.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111