Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

3060 m2

Bruttoareal

3060 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Heis

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Profilert mot E6 med ÅDT 35 000. Lokalet er velegnet for storhandel, lager, distribusjon m.m. Virksomhet som retter seg mot hele fylket.

| Bebyggelse

Stort toetasjes forretningsbygg på totalt drøyt 6 000 m som ligger flott eksponert mot E6. Bygget er oppført med underetasje og etasjeskiller i betong, mens bæresystem i øverste etasje er i i stål. Bygget har fasader av isolerte sandwichelementer og med store glassflater.

| Innhold

Et stort rom på over 3 000 m2. En boks midt i rommet inneholder 3 pene toaletter, hvorav 1 HC-toalett, bøttekott og to lagerrom, samt teknisk rom. Takhøyde 4,8 m under dragere og 6,5 m til takplater. Kjøreport 4,5 x 6 m.

| Beliggenhet

Lokalene ligger med fullt innsyn fra E6 (med ÅDT 35 000), beliggende mellom E6 og Rv 118, ved Jonstenkrysset/ avkjøringen til Karlshus og Fredrikstad. Avstand til Moss 17 km, Fredrikstad 18 km og Sarpsborg 17 km. Avstanden til Karlshus, som er kommunesentrum i Råde, er 1 800 m.

| Adkomst

E6 til Råde > exit 11 > kjør til rundkjøring etter 200 m > til høyre Rv 110 tilbake mot Rygge/Moss 350 m > til høyre inn til eiendommen > kjør internveien langs E6 forbi et treetasjes kontorbygg og forbi et stort forretnings- og verkstedbygg til internveien svinger til venstre og nedover > bygget med lokalet ligger rett foran.

| Parkering

Stor parkeringsplass på ca. 700 m2 ved inngangen kan romme ca. 30 parkeringsplasser.

| Regulering

IKRAFTTREDELSESDATO: 21.03.2002
Reguleringsplan: Råde Truckstop NASJONAL AREALPLANID:3017_110
Godkjent 21.03.2002. Formål: blandet næringsvirksomhet (industri, lager, kontor, service) med hovedvekt på industriell virksomhet i form av et allsidig serviceanlegg for lastebiler. Særlig trafikkskapende handelsvirksomhet tillates ikke.
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelse.

| Standard

Disse relativt nye lokalene holder en høy, moderne standard. Epoxy på gulv, lyse farger på tak og veggplater, og store vindusflater gir et meget lyst og trivelig lokale. Lokalene er fullsprinklet. Datakabling i lokalene.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er i sin helhet opparbeidet med asfalt, kantstein, noe grøntanlegg og utebelysning.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

| Offentlig kommunikasjon

HoldeplassnavnJonsten E6
TransporttypeBuss
Ruter
FB11: FB11 Fredrikstad-Oslo Lufthavn (OSL)
VY3: VY3 Sarpsborg-Oslo
VY6: VY6 Hvaler-Fredrikstad-Oslo
HoldeplassnavnJonsten
TransporttypeBuss
Ruter
159: Karlshus skole
160: Råde ungdomsskole
600: Solli-Moss
630: Halden-Fredrikstad-Moss
633: Moss-Sarpsborg-Halden

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800