Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

656 m2

Bruttoareal

656 m2

Prisantydning

4 850 000 kr

Kort om eiendommen

Produksjons-/lagerareal med kontorareal - Lett adkomst fra Rv 111.
Det er 100 % av aksjene i "selskap under stiftelse" v/ Bojar AS som selges.

Bebyggelse

Ringmur av betong fundamentert på oppfylte masser på jord/leiregrunn. Støpt betongdekke mot grunn. Yttervegger i lecablokker, utvendig pusset og endevegger forblendet med tegl. Saltak i trekonstruksjon, tekket med stålplater.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sellebakk i et område med lettere industri, kontorer, forretninger og boliger. Kort avstand til kjøpesenter, bank og treningssenter.

Adkomst

Rv 111 til Sellebakk - ta av mot Sellebakk sentrum i rundkjøringen inn i Begbyveien.
Ta deretter til venstre, etter ca 250 m, i tredje avkjørsel til venstre inn i Trykkeriveien. Eiendommen ligger på høyre side.

Innhold

Ca 579 kvm BTA -Produksjonslokaler med to porter. Leddheisport på 6,9 x 3,5m og 1 stk foldeport. Takhøyde ca 3,70m. Kontor, spiserom m/kjøkken, vaskerom, garderobe og wc.
Ca 77 kvm BTA - Utvendig overbygd lager.
Totalarealet er i h.t. eldre takst og er ikke kontrollmålt.

Parkering

Bra med parkering på asfaltert plass.

Regulering

Reguleringsplan: Reguleringsendring for deler av Løen
og Sellebakk - nr 167.
Godkjent 28.02.1983. Formål: Industri. Kfr megler for
kopi av reguleringsplan og bestemmelser.
I h.t. kommuneplanens arealdel er eiendommen

Ventilasjon

Kun naturlig ventilasjon ved ventiler.

Standard

Enkel standard.

Beskrivelse av tomt

Gnr. 608, bnr. 1, fnr 5:
Festet tomt på ca. 1.118 kvm. ifølge opplysninger fra Fredrikstad kommune.

Gnr 609, bnr 57, fnr 353:
Festet tomt på ca 2.053 kvm. ifølge opplysninger fra Fredrikstad kommune.

Overtakelse

Etter avtale

Lovanvendelse

Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder: Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet. Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Oppvarming

Elektrisk. Det er en oljefyr i bygget, denne må eventuelt bygges om for å kunne brukes.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Budgivere bes oversende bud pr epost, eller levere skriftlig bud på vårt kontor.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Målebrev
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakter

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130