Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

440 m2

Bruttoareal

1330 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 440 kvm Lokale 1
2. etg: 890 kvm Lokale 2

Kort om eiendommen

Praktisk beliggenhet ved hovedvei, men nesten midt i sentrum. God parkering. Mindre lager med kjøreport tilhører. Lyse, trivelige kontorer med godt inneklima, god parkering og trivelige utearealer.

Bebyggelse

Kontorbygg i tre og en halv etasje, oppført i 1988. Bygget har bæresystem og etasjeskillere i betong, yttervegger av isolert bindingsverk som innvendig er kledd med gips og utvendig med stålkassetter. Bygget har saltak av Lettak-elementer som utvendig er tekket med takstein.

Beliggenhet

Lokalene ligger svært gunstig plassert ved Innfartsåra til byen, i kort avstand fra det absolutte sentrum i Fredrikstad. Bygget ligger lyst og trivelig til ved Seutelvas munning, rett ved gangbroa over elva til Gressvik.

Adkomst

Fra Torvbyen > kjør Innfartsåra i retning mot Ørebekk til første rundkjøringen > ta avkjøring 2 til venstre inn Mosseveien tilbake mot sentrum og ny Kråkerøybro > følg Mosseveien 150 m og sving til venstre inn på Gamle Mosseveien > følg denne 150 m > eiendommen på venstre hånd ned mot elven.

Innhold

Lokale 1 inneholder 284 m2 kontorlokaler, arkiv 30 m2, tekniske rom på 16 m2 og lager/verksted/garasje med kjøreport på 90 m2, samt fellesareal på 52 m2. Lagerlokalet er i dag kortsiktig utleid, men kan fristilles dersom kontorbruker har behov for disse.
Lokale 2 inneholder 835 m2 kontorlokaler og 54 m2 kantine på hems. Lokalene er fordelt over to og en halv etasje.

Parkering

Eiendommen har ca. 40 asfalterte og oppmerkede parkeringsplasser for bil og rikelig plass til sykkelparkering.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg med kjøling og varmegjenvinning.

Standard

Lokalene holder en god standard i dag, og utleier er også innstilt på å gjøre nødvendige tilpasninger for ny leietaker.

Beskrivelse av tomt

Tomten er skrånende mot vest. Hele tomten er bebygget og pent opparbeidet, med asfalterte veier og plasser, kantstein og utebelysning. Grøntanlegg og utemøbler.

Overtakelse

Lokalene kan overtas på kort varsel om ønskelig.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Det vil bli stilt krav til leietakers sikkerhet. Kravene kan variere med leietakers soliditet, behov til bygningsmessig tilpasning og leieforholdets lengde.

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppvarming

Oppvarming og kjøling av lokalene med elektrisk energi.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Holdeplass Jet/Seut rett foran eiendommen.
Bussruter på holdeplassen:
10: Vikerkilen-Fredrikstad
114: Saltnes-Tomb
115: Øyenkilen-Vikane
199: Fredrikstadskolene
630: Halden-Fredrikstad-Moss
VY6: VY6 Hvaler-Fredrikstad-Oslo

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800