Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

280 m2

Bruttoareal

280 m2

Arealspesifikasjon

4. etg: 280 kvm Toppetasjen

Kort om eiendommen

Spabo Næring AS leier nå ut karakterfulle kontorarealer beliggende i Moss sentrum, omkranset av etablerte virksomheter, samt hyggelige Café og serveringssteder. Lokalet fremstår svært velholdt, og holder en original utforming.
Unikt lokale i Moss sentrum med nærhet til "alt".

Lokalet ligger i 4. etg med flere cellekontorer, møterom, kjøkkenhjørne, bad og toaletter.

Overtagelse: Etter avtale.

Bebyggelse

Meget spennende og spesiell gammel murbygning fra 1885, i 5 etasjer, med yttervegger og grunnmurer i tegl og granitt. Totalrenovert. Innvendig bæresystem i grovt, synlig tømmer. Etasjeskillere i tre som er brannteknisk oppgradert med brannhemmende sjikt av gips. Bærekonstruksjoner er oppdimensjonert med ekstra tykkelse for å oppnå tilstrekkelig brannmotstand, i tillegg til at byningsmassen er sikret med fullsprinkling og automatisk branvarslingsanlegg tilkoplet Alarmsentral Øst og brannvesen. Alle branndører er tilkoplet dette anlegget med magnetholdere osv. Uvendig er taket tekket med vakker og bestandig båndtekking, beslag, renner og nedløp i sink. I taket er det innfelt store glasspartier som gir fantastisk fin effekt i kontorlokalene i toppetasjen.
Totalrenovert i 2005/2006.

Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet, midt i Møllebyen i Moss. Nær bibliotek, kino, cafèer, industrimuseum, Momentum kunsthall, Galleri Brandstrup og ellers kontormiljø med advokater, regnskapskontorer, offentlige kontorer, finans og teknisk konsulentvirksomhet i nabolaget. Ellers kort avstand til byens gågate og Amfisenteret.

Innhold

4.etg. er ledig i sin helhet og består av lekre kontorarealer med tilhørende kjøkkenhjørne, bad og toaletter. Lokalet er unikt i sin utforming med skråtak, synlige bjelker, glassvegger og fremstår åpent og lyst med flott utsikt. Svært representativt. Arealet i 4. etg er totalt 280 kvm, bestående av 260 kvm netto kvm + fellesareal 20 kvm. Innredningen medfølger ikke leieforholdet.

Alt i god standard, med originale og synlige søyler og bjelker i himling.

Parkering

Godt med offentlige p-plasser i nærheten i form av både p-hus og p-plasser i meget kort gangavstand. Her kan det leies plass for ansatte.

Ventilasjon

Det er balansert ventilasjonssystem med kjøling og varmegjenvinning i alle etasjer.

Beskrivelse av tomt

Hele eiendommen, og hele området er pietetsfullt satt i stand som et helhetlig historisk verdifullt område. Nydelig renovert elveløp med vannspeil og rennende vann over eiendommen. Ellers vakre uteområder med belegningsstein, heller, belysning og beplantning. I u.etg. ligger populære og hyggelige Cafe Riis, med både inne- og uteservering, samt Mikro'n Møllebyen.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Det er vannbåren fjernvarme og radiatorer supplert med noe elektrisk opparming.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060