Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

200 m2

Bruttoareal

1865 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Fryselager

Arealspesifikasjon

200 kvm - Liten inndeling
1665 kvm - Stor inndeling

Kort om eiendommen

- Nytt og moderne kjølelager
- Takhøyde på opptil 11 meter
- Store, effektive og åpne arealer for optimal utnyttelse av lagringsplassen
- Kan avdeles i mindre arealer (fra 200 kvm)
- Nærhet til Oslo og god infrastruktur
- Kan også benyttes til lager for andre ting enn kjølelagring
- Kjørerampe med innlagt varmekabler
- Solide kjøreporter med kodelåser

Bebyggelse

Elementbygg oppført på solid støpt dekke og gjør det godt egnet for kjøring med truck og snile. Elementene er fylt av to komponent isolerende polyuretanskum for optimal isolering.
Kjøleaggregat på 200 kwh der kuldemedium er CO2.

Eiendommens potensiale

Ved behov er det mulighet for utvidelse av eksisterende arealer ved å bygge mer.
Det er også mulighet for etablering av solcellepaneler på tak.

Beliggenhet

Strategisk beliggenhet på Spydeberg. Ligger under 30 minutters kjøring til Klemetrud (Oslo) og 60 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. God trafikkflyt langs Osloveien som knyttes til E6 ved Søndre Nordstrand. Øvrige Knutepunkt.
Ca. 17 km til Askim
Ca. 27 km til Vestby
Ca. 52 km til Riksgrensen Ørje / Töcksfors

Adkomst

Direkte avkjøring fra Svennebyveien.

Innhold

Aktuelt areal er effektivt utformet for optimal lagringskapasitet med takhøyder fra 5 meter på det laveste og opptil 11 meter på det høyeste.
Store solide kjøreporter på 5x5 meter hvilket gir tilgang og mulighet for større kjøretøy ved vareleveranser. Kjøreportene er isolerte og har egne kodelåser.
Det totale arealet utgjør ca. 1 865 kvm BTA. Den største hallen er på ca. 1 334 kvm BTA og er utformet kvadratisk med to mindre rektangulære områder nederst på hver side.
I tillegg er det mulig å leie en ekstra lagerhall (kjøle) på ca. 464 kvm BTA - totalt ca. 1 865 kvm BTA.

Standard

Nytt

Beskrivelse av tomt

Tomten er gruslagt og fin-avrettet, planert og arrondert. Det er en stor og luftig tomt som gir gode manøvreringsforhold for vogntog og større kjøretøy. Mulighet for gjennomkjøring rundt hele bygget.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641