Lokale til Leie:

Nybygg sentralt på Vinterbro – Innflyttingsklart i Q1 2024 – 70% av bygget er utleid!

Kveldroveien 7
1407 Vinterbro

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

1150 m2

Bruttoareal

1150 m2

| Bebyggelse

Kontorbygg over 4 etasjer med estimert ferdigstillelse i Q1 2024. Nybygget har ett samlet areal på rundt 3.000 kvm, samt parkeringsanlegg i underetasje. Ledige lokaler i 1. og 3. etasje passer ypperlig for virksomheter som har arealbehov fra 400 - 1.150 kvm med ansatte som reiser fra Vestby eller Oslo øst/vest. Forslag til plantegninger viser ca. 50 arbeidsplasser pr. plan fordelt på cellekontorer og faste arbeidsplasser i åpent landskap. Ved aktivitetsbasert løsning kan vi få til enda flere. I eiendommens første etasje er det god plass for kontorer og showroom med god profilering. Arcasa Arkitekter har tegnet bygget, som får god profilering mot E18. Det er lagt stor vekt på fleksibilitet og mulighet for leietakertilpasninger innendørs. Bygget oppføres med høy kvalitet hva gjelder miljøhensyn, teknisk standard og estetisk uttrykk. Arealeffektivt bygg med fleksible kontorløsninger rundt kjerne med møterom, stillerom og støttefunksjoner. Det er gode dagslysforhold i lokalene med vindusflater på alle sider.
- Klart for innflytting i Q1 2024.
- Moderne kontorfellesskap som kan tilpasses etter leietakers ønsker.
- Oppgradert kantine som deles med øvrige leietakere.
- Rikelig med p-plasser i parkeringskjeller og på oppstillingsplasser med mulighet for elbillading. Egen sykkelparkering.
- Gangavstand til all offentlig kommunikasjon.
- Øvrige leietakere er aktører innen bygg og IT.

Se link til byggets hjemmeside med mer informasjon og arealvelger: www.k-7.no

| Innhold

1. etasje (715 kvm): Felles inngangsparti/resepsjon, kontorer for opptil 45 arbeidsplasser, sosiale soner, møterom, kjøkken og wc. Store vindusflater på fasader mot E18 med mulighet for showroom.
3. etasje (400 kvm): Felles inngangsparti/resepsjon, kontorer for opptil 30 arbeidsplasser, sosiale soner, møterom, kjøkken og wc.

I Kveldroveien 7 tilbys skreddersydde kontorlokaler fra 400 til 1.250 kvm. Representative kontorlokaler med høy standard og god fleksibilitet. Arealeffektiv planløsning med lavt påslag for fellesareal. Kontorene er plassert mot yttervegger med gode lysforhold og fri takhøyde opp til 2.80 meter. Forslag til planløsning vedlagt i prospekt. Det vil være mulig å dele dagens planløsning i to deler for mindre leietakere. Leienivå er avhengig av størrelse, varighet og tilpasninger. Leieavtale forutsetter at leietaker er frivillig registrert i mva-registeret. I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter. Ta kontakt med megler for tilbud.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger svært sentralt med god profilering mot "inngangsporten" til Ski ved Vinterbro. Et veletablert næringsområde med en rekke store aktører som REMA 1000, Jernia, Maxbo m. fl. Nybygg tegnet av Arcasa Arkitekter AS med fleksibel planløsning og tidsriktig uttrykk. Kveldroveien ligger godt synlig fra E18 og med kort avstand til påkjøringsrampe for både E6 og E18.

| Adkomst

Næringsparken ligger rundt 3 km fra Ski stasjon med god kollektivdekning via bussrute mellom Vinterbro og Ski. Bygget ligger godt synlig fra E18 og med kort avstand til påkjøringsrampe for både E6 og E18 - kun 25 minutters kjøretur fra Oslo sentrum.

| Parkering

Det er god parkeringsdekning med 35 p-plasser i parkeringskjeller, samt rundt 100 utvendige oppstillingsplasser på eiendommen.

| Regulering

Eiendommen omfattes av en eldre regulering fra 1998 for Vinterbro Næringsområde N3. Tomten ligger innenfor delfelt T1 med formål kontor-, lager- og industribygg. Ås kommune har utstedt rammetillatelse for bygget.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 10.644 m² som eies i fellesskap med eksisterende bygg. Tomt blir opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser og grøntområder.

| Oppvarming

Oppvarming og kjøling fra 15 energibrønner via varmepumper.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111