Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

265 m2

Bruttoareal

265 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Arealspesifikasjon

1. etg: 265 kvm Areal 1

Kort om eiendommen

Nyoppført kontorbygg på attraktive Grålum.
Totalt 2700 kvm. nybygg med kontor-og lagerarealer fordelt over to plan.

Grålum ligger svært sentralt ved E6, med kort vei til alle byene i Østfold.

Bebyggelse

Nybygg, ferdigstilt 2021.
Kombinasjonsbygg over to plan med hovedvekt på kontorarealer. Bygningen er oppført med moderne arkitektur og fleksible arealer som kan innredes etter leietakers ønsker.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på veletablert næringsområde på Bjørnstad, ved innfarten til Sarpsborg fra nord. Meget kort avstand fra E6. Mellom avkjøringene ved sykehuset på Kalnes og krysset ved Quality-hotellet/Inspiria.
Veletablert næringsområde med fortløpende utvikling.

Adkomst

Fra motorveikryss 7 ved Quality hotell, kjør 130 m vestover på Fv 114 til rundkjøring > ta til høyre 1. avkjøring inn på Bjørnstadveien/Rv 118 som går parallelt med E6 nordover og ved 300 m ny rundkjøring > ta til høyre 1. avkjøring til Kalnesveien/Rv 118. Ved 1,5 km, T- kryss > ta til venstre inn Bjørnstadmyra. Eiendommen ligger på venstre hånd.

Innhold

Kombinasjonseiendom over to plan med hovedvekt på kontorer. Tilkomst til lagerarealer vil etableres på baksiden av bygningskroppen, skjermet fra publikum.

Bygningen utgjør totalt ca. 2700 kvm.

Ledige arealer:
1.etg:
Areal 1: 265 kvm. kontor.

Eiendommen er ferdigstilt i 2021, arealene kan innredes og tilpasses etter leietakers ønsker.

Fellesareal vil inneholde treningsrom til bruk for eiendommens leietakere.

Parkering

Eiendommen får parkering for kunder og ansatte på egen tomt.

Regulering

Reguleringsplan: Del av nordre Bjørnstad vedtatt 28.10.2010.
Reguleringsformål kontor/industri.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

Beskrivelse av tomt

Selveiet tomt på ca 12.800 kvm.
Deler av tomten er avsatt til grøntarealer som vil omkranse eiendommen, og ca. 4000 kvm. er avsatt til bebyggelse. Det vil opparbeides asfalterte parkeringsarealer på egen tomt.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453