Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

157 m2

Bruttoareal

157 m2

| Kort om eiendommen

- Moderne kontorfellesskap som kan tilpasses etter leietakers ønsker.
- Attraktive næringslokaler for kontor, service- eller håndverksbedrifter.
- Egner seg for kontorvirksomhet med 10-15 arbeidsplasser.
- Profilert eiendom med kort vei til offentlig kommunikasjon.
- God kollektivdekning via buss/båt til Lysaker og Aker brygge.
- 10 min. til Tangen senter - 25 min. til Vinterbro senter.
- Rikelig med p-plasser.

| Bebyggelse

Hovedbygning er fundamentert med grunnmur i naturstein til antatt fast grunn. Yttervegger er oppført i Siporex el. utvendig pusset og malt. Etasjeskillere i tre/betong. Takkonstruksjon av type halvvalm tekket med betongtakstein. Eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt og fasader er overflatebehandlet de senere år.

| Innhold

1. etasje (157 kvm): Entré, hall/trappegang, åpent kontorlandskap, møterom, wc og kott.
Underetasje: Kjellerrom/lager.

Eiendommen ligger sentralt på Fjellstrand i Nesodden kommune. Murhuset i Fjellstrandveien 9 er et kjennemerke for lokalbefolkningen og vil være attraktivt for en rekke virksomheter. Opprinnelig bygget som landhandleri i 1913. Senere har bygget blitt brukt av en rekke aktører, sist innen kontor og behandling. Lokaler er modernisert de senere år og holder gjennomgående god standard. Lyse overflater, god takhøyde, nye gulv og kjøkken. God profilering, kort vei til offentlig kommunikasjon. Lokalet står ledig med mulighet for rask tiltredelse.

Leies ut samlet til solid aktør med ønske om langvarig leieavtale. Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 6 måneders sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI).

| Beliggenhet

Næringseiendom med enkel adkomst og god profilering i idylliske omgivelser på Fjellstrand. Kort vei til dagligvare, kafé, barnehage og skoler. Kun 2 minutter til bussholdeplass med buss til bl.a. Tangen brygge og båt videre til Aker brygge og Lysaker. Nærområdet er i sterk utvikling med flere store boligprosjekter. Forretningssenter på Tangen med butikker, lege, servicesenter og kommuneadministrasjon. Fjellstrand er et område i stor utvikling.

| Adkomst

Lokalene har en god eksponering og lett tilgjengelighet med både bil og offentlig kommunikasjon. Avkjøring fra Fylkesvei 157 ved Jokerbutikken på Fjellstrand mot Fjellstrand brygge. Følg Fjellstrandveien ca 150 meter - eiendommen
ligger på høyre side.

| Parkering

Det er rikelig med p-plasser på oppstillingsplass ved adkomst.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til forretning/kontor. Eksempler på godkjent virksomhet er: kontor, service- og håndverksvirksomhet. Detaljhandel/butikkvirksomhet tillates ikke. Reguleringsbestemmelser er innhentet og kan
utleveres på forespørsel.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 2.062 kvm. Eiendommen er pent opparbeidet med gruslagt gårdsplass, plenarealer, beplantning og trær.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming via panelovner, samt luft til luft varmepumpe.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111