Lokale til Leie:

Næringstomt Dikeveien, Fredrikstad

Dikeveien
1661 Rolvsøy

Fakta om eiendommen

Type lokale


Andre

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Kort om eiendommen

Tomten er på ca 17.900 kvm og ligger sentralt i Dikeveien og kan leies ut as-is eller ferdig opparbeidet. Tomten kan deles inn i 3-4 parseller med areal fra ca 5.000 kvm. Ved interesse, vennligst ta kontakt for gjennomgang av prosjektet.

Bebyggelse

Tomten er ubebygd.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et meget veletablert handels- og næringsområde ved Østfoldhallene, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Adkomst

Fra Fredrikstad: følg Fv 109 Rolvsøyveien nordover, retning mot Sarpsborg ta av til høyre i rundkjøringen ved Råbekken ta deretter til venstre inn i Dikeveien.
Eiendommen ligger på venstre side etter ca 500m, ved siden av Skeidar og Jula.

Innhold

Se kommuneplan hvor trase for planlagt jernbane er tegnet inn. Dersom det blir bygget ny jernbanetrase over eiendommen som beskrevet i kommuneplanen, vil det etter Bane Nors kjøp av tomt bli igjen arealer for utvikling på begge sider av den ny jernbanelinjen.

Eiendommen har tinglyst rett til adkomst fra Dikeveien over gnr 737, bnr 2 (Skeidar/Jula).

Regulering

Eiendommen er ikke regulert. I kommuneplanen er den avsatt til byggeområder. Se egne avsnitt om båndlegging - jernbane og kulturminne. Eiendommen har tinglyst rett til adkomst over gnr 737, bnr 2 (Skeidar/Jula).

Beskrivelse av tomt

Flat tomt. Tomten har de siste årene ligget brakk, men før det blitt benyttet til jordbruk.
I forbindelse regulering av naboeiendommen (Jula/Skeidar) ble det gjennomført arkeologisk undersøkelser av bosetningsspor og gravminne på tomten. Deler av tomten er i kommuneplanen merket med: 730 Båndlegging Kulturminneloven.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425