Eiendom til salgs:

Næringstomt Dikeveien, Fredrikstad

Dikeveien
1661 Rolvsøy

Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

17932 m2

 

Kort om eiendommen

I kommuneplanen er store deler av Dikeveien båndlagt i forbindelse med Bane Nors planer om ny Intercity-linje over tomten. Det har vært jobbet med Intercity forbindelsen mellom Oslo og Halden i flere 10-år, og pt er status at vår samferdselsminister pr august 2021 kun har planer om å bygge ny linje til Fredrikstad, og at planene videre mot Sarpsborg og Halden legges bort. Når Fredrikstad kommune evt fjerner båndleggingen er høyst uklart for de har gitt signaler om at den skal ligge i 5 år for å kunne påvirke Stortinget til å stemme for de gamle planene om ny stasjon og dobbeltspor til Sarpsborg/Halden. I tillegg så har det vært valg, så det blir spennende å se om en ny regjering endrer på planene.

Bebyggelse

Tomten er ubebygd.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et meget veletablert handels- og næringsområde ved Østfoldhallene, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Adkomst

Fra Fredrikstad: følg Fv 109 Rolvsøyveien nordover, retning mot Sarpsborg - ta av til høyre i rundkjøringen ved Råbekken - ta deretter til venstre inn i Dikeveien.
Eiendommen ligger på venstre side etter ca 500m, ved siden av Skeidar og Jula.

Innhold

Se kommuneplan hvor trase for planlagt jernbane er tegnet inn. Dersom det blir bygget ny jernbanetrase over eiendommen som beskrevet i kommuneplanen, vil det etter Bane Nors kjøp av tomt bli igjen arealer for utvikling på begge sider av den ny jernbanelinjen.

Eiendommen har tinglyst rett til adkomst fra Dikeveien over gnr 737, bnr 2 (Skeidar/Jula).

Regulering

Eiendommen er ikke regulert. I kommuneplanen er den avsatt til byggeområder. Se egne avsnitt om båndlegging - jernbane og kulturminne. Eiendommen har tinglyst rett til adkomst over gnr 737, bnr 2 (Skeidar/Jula).

Beskrivelse av tomt

Flat tomt. Tomten har de siste årene ligget brakk, men før det blitt benyttet til jordbruk.
I forbindelse regulering av naboeiendommen (Jula/Skeidar) ble det gjennomført arkeologisk undersøkelser av bosetningsspor og gravminne på tomten. Deler av tomten er i kommuneplanen merket med: 730 Båndlegging Kulturminneloven. I forbindelse med fremtidig regulering av tomten må det forventes at det må gjennomføres arkeologisk undersøkelse på utbyggers regning.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: +47 901 82 425