Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

750 m2

Bruttoareal

750 m2

Prisantydning

5 500 000 kr

Kort om eiendommen

Butikk- og kontorlokaler i Mysen sentrum.

Leieinntekter for 2021: kr 619.800,-.

Det er 100% av aksjene i selskapet Abacus Eiendom AS, org.nr. 988 023 892, som selges.

Eiendommens leieavtaler

Gullsmed A. Huseby (225 kvm), Abacus Økonomitjenester AS (270 kvm), Aktiva Revisjon AS (40 kvm) og Smaalenene Revisjon AS (40 kvm).

Årlige samlede leieinntekter er NOK 619.796,- eks mva og fellesutgifter. Eldre leieavtaler med kort oppsigelsestid (3-6 måneders oppsigelse). Det gjøres oppmerksom på at Abacus Økonomitjenester AS og Smaalenene revisjon AS har planer om å flytte til andre lokaler på sikt. Ved salg kan begge selskaper forplikte seg til leieavtale på samme leienivå inntil 01.03.2023. Kopi av leiekontrakter fåes ved henvendelse til megler og er del av bilagene til salgsoppgaven.

Bebyggelse

Næringsbygg over 2 etasjer, samt kjeller fundamentert på antatt leire/sandgrunn. Grunnmur, bærevegger og etasjeskillere i betong/lettbetong. Ytterkledning av korrugerte stålplater. Oppforet tretak på betong. Kombinasjon av valmtak og pulttak. Innvendige trapper i betong kledd med terrasso. Trevegger kledd med gips og strie. Malt betong på gulv i kjeller, for øvrig vinylbelgg og tepper.

Beliggenhet

Næringseiendom med kontorlokaler og forretning midt i sentrum av Mysen i Indre Østfold kommune. Eiendommen har en umiddelbar nærhet til alle sentrale funksjoner som butikker, skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon. Innenfor en radius av 200 meter finner du flere gode restauranter, pizzabar, bakeri, bokhandel, blomsterbutikk, interiør og fargehandel og kaffebar. I kort gangavstand ligger Eidsberghallen - en idrettshall som rommer aktiviteter for flere idrettslag og foreninger. Det er også kort vei til lekeplass, fotballbaner, tennisbaner, frisbeegolfbane, lysløype, svømmehall og treningssenter m.m.

Adkomst

Det er flat og enkel adkomst - både med offentlig transport og bil. Med bil: Avkjøring fra E18 via Vandugbakken mot Mysen sentrum. Ta til høyre i rundkjøring via Jernbanegata til David Blids gate 13. Eiendommen ligger på venstre hånd.

Innhold

1. etasje (250 kvm): Butikklokaler og kontorer.
2. etasje (250 kvm): Kontorer, møterom, kjøkken med spiseplass, kopi/print og wc.
U. etasje (250 kvm): Lager, verksted med kjøkken og 2 stk wc.

Næringsbygg oppført i 1960, modernisert i 2007/2010, med et samlet areal på 750 kvm. Lagringsmuligheter i kjeller, butikk-/kontorlokaler i 1. etasje og kontorlokaler i 2. etasje. Elektrisk anlegg er oppgradert de senere år med deler av ledningsnett byttet og el-inntak med automatsikringer. Ombygging fra butikk til kontorer i 2010. En del overflater er byttet og malt i 2014. Bygningsmassen fremstår som godt vedlikeholdt, men har behov for modernisering med tanke på alder.

Parkering

Oppstillingsplasser langs bygget. For øvrig gateparkering og parkeringsplasser i sentrum.

Tomt

Eiet tomt på 361 kvm. Næringsbygg har grunnflate på 250 kvm. Øvrig tomt er opparbeidet med asfalterte flater med oppstillingsplass for bil langs bygget.

Regulering

Nåværende bebyggelse er i kommunen registert som; annen forretningsbygg. Eiendommen ligger i område avsatt til sentrumsformål (S18) uten krav til detaljregulering. Tillatt grad av utnytting er BRA=225%. Kommuneplanens arealdel Eidsberg 2015-2027 ligger vedlagt i prospekt.

Ventilasjon

Flexit ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i kontorer.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 361 kvm. Næringsbygg har grunnflate på 250 kvm. Øvrig tomt er opparbeidet med asfalterte flater med oppstillingsplass for bil langs bygget.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming ved panelovner. Eiendommen overtas med de oppvarmingskilder som står ved visning. Sentralvarmeanlegg er ikke i bruk.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125