Eiendom til salgs:

Moss og Våler Næringspark – Næringstomter til salgs – Gode grunnforhold

Moss og Våler Næringspark Granittveien
1592 Våler i Østfold

Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

m2

 

Beliggenhet

Tomteområdet ligger meget strategisk plassert midt i Østfold, nordøst for Moss med ca 10 min kjøring til både E6 og E18, som er de viktigste veiene inn til
regionen og Norge. Området ligger samtidig innenfor 20 minutter kjøreavstand til fergeforbindelsen Moss -Horten og Oslofjordtunnelen, som begge er
knutepunkter mellom vest- og østsiden av Oslofjorden.

Om prosjektet

Moss og Våler Næringspark er en attraktiv næringspark for arealkrevende virksomheter. Tomtene ligger sentralt plassert i Østfold med kort avstand til både E6 og E18.
Vi tilbyr opp til 220 mål regulert næringsområde, strategisk plassert med gode veiforbindelser til både Oslo og Europa.

Parken inneholder i dag store logistikkbygg for UNIL, Norgesgruppens "private label", kontor, verksted og lager for flere større entreprenørvirksomheter.
Øvrige bedrifter på området: Rune Jørgensen AS, Kraft Energi & Brønnboring AS, Knut Bjerke AS, Bergteknikk øst AS, Renome AS, Thorsnes utvikling AS, Svinndal Grave & Anleggsservice AS, Lagerseksjoner AS

Beskrivelse av tomt

Moss og Våler Næringspark består av 220 mål ferdig regulert næringsområde. Det kan tilbys sammenhengende tomt på opptil 108 mål, gitt dagens opparbeidende infrastruktur.
MVNP har høy kapasitet på vann, avløp, strøm og fiberlinjer. MVNP har bygd ut infrastrukturen med tanke på fremtiden og utvikling av hele området, og er derfor godt forberedt for å ta imot nye etableringer.

MVNP kan selge ferdig opparbeidede tomter eller bistå som en totalleverandør av ferdige bygg, både hva angår prosjektering, bygging og utleie. To av eierne av området er ledende innenfor henholdsvis forvaltning av eiendom og byggprosjektledelse i regionen.

GODE GRUNNFORHOLD = PRISGUNSTIG

Området er etablert på fjellgrunn med komprimert sprengsteins kvalitetsfylling. Dette gir særdeles god byggegrunn til meget gunstige priser. Det er dermed ingen setnings- eller bæreevne-problematikk på tomtene på MVNP. Dette gir også lave kostnader for fundamentering og bæresystem.

Hele tomten tilbys opparbeidet med kvalitetsfylling av sprengstein. Løsmasser og vegetasjonsdekke blir avsjaktet. Deretter blir alle skjæringsarealer underborret 1m og utsprengt i henhold til avtalt planum. Planumet er forutsatt satt slik at det blir massebalanse i området forhold til tomteopparbeidelsen. Fyllingene bygges opp lagvis med komprimert sprengstein slik at det blir en kvalitetsfylling av sprengstein. Dette arbeidet utføres med T1 masser iht H018/N200 - Håndbok SVV.

Generell orientering

Felt A og rest felt C1: Råtomt 850 kr/m2 og opparbeidelse 350 kr/m2.
Felt D 1-2 og D2: Råtomt 750 kr/m2 og opparbeidelse 350 kr/m2.
Felt 2: Råtomt 750 kr/m2 og opparbeidelse 350 kr/m2.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Telefon: (+47) 91567434

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800