Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

2834 m2

Bruttoareal

2834 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Kjøreport

Eiendommens potensiale

Muligheter for å bebygge ytterligere 1 700 kvm

Beliggenhet

Eiendommen ligger 5 minutter fra E6 i Vestby Næringspark (øst). Vis-a -vis Kaffefabrikken til Jo-Johansson.
Vestby er en ledende logistikk-hub og er strategisk lokalisert langs E6, 20 kvm til Moss havn og 40 km fra Oslo. I umiddelbar nærhet ligger blant annet kjente aktører som Asko, Collicare, DHL, , DSV, Elektrorimortøren, IKEA, Netthandelsgruppen, Nille, Optimera og Vinmonopolet. Svært god lokasjon for selskaper med inngående logistikk via både sjø og vei fra kontinentet. Ca 500 m gangavstand til bussholdeplass langs Osloveien.

Adkomst

Avkjøring 16 fra nord (Vestby) kjør gamle E6 til Vestby
Næringspark Øst.
- Avkjøring 15 fra syd (Son) kjør gamle E6 til Vestby
Næringspark Øst.

Innhold

Bygget etter TEC 10.
Hoved og sentrale dører styres med adgangskontroll. Eget datarom med sep. kjøler.
Separat gangvei med belegnings stein og varmekabler
fra p-plasser til hovedinngang kontorer.
Separat tekn, rom på mesanin.
Ventilasjon og varme styres med SD anlegg.
Alle vinduer i kontorbygg som vender møt syd og vest
har utvendig Screen med automatikk med sol og
vindautomatikk. Utvendig belysning styres av astrour.
Rekvisita rom og eget arkiv med adgangskontroll.
kantine med kjøkken og kjølerom samt tørrvarelager.
Dame -og herregardrober med dusj.
eget pauserom for alger med minikjøkken.
Nettverk via fiberkabel.
Lager kan om ønskelig leveres med reoler.

Parkering

Meget god parkeringsdekning med oppmerkede p-plasser. . El bil ladning for personbiler.

Ventilasjon

Oppvarming skjer via tilknyttning til fjernvarme. LED belysning i lager. EL bil ladere for personbiler ved p plasser utendørs.

Diverse

Hele eiendommen er inngjerdet med port med automatisk styring. ( åpne / lukke)

Standard

Eiendommen fremstår som ny og i meget god stand.

Beskrivelse av tomt

Stor flat Tomt, hvor det meste er opparbeidet og asfaltert. med tillegg for utvidelse av tomten mot Torvuttaket. Dagens gjerde mot Torvuttaket blir flyttet ut ca. 15 m nærmere denne veien. Det er i tillegg gitt godkjenning for ny inn og utkjøring fra dette arealet mellom Bygget og Torvuttaket.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Energimerking

Grønn B

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Telefon: (+47) 91567434