Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

340 m2

Bruttoareal

340 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

| Kort om eiendommen

Moderne kontorlokaler oppført i 2013 med gode tekniske løsninger.

| Bebyggelse

Kontorbygg oppført i 2013 med moderne standard og gode tekniske løsninger.

| Innhold

Kontorbygg over 2 etasjer fra 2013, bygget er oppført som tilbygg til eksisterende bygningsmasse.

Ledige arealer:
1. etg.: Møterom, spiserom, garderober/WC og gangarealer.
2. etg.: 8 stk. cellekontorer, WC og gangarealer.

Hver etasje utgjør ca. 170 kvm. og arealene kan tilpasses leietakers behov.
Det er mulig å omgjøre deler av 1.etg. til finlager ved behov.

| Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Rørskogen Industriområde langs E6 vis-á-vis Rygge flyplass. Sentral beliggenhet med enkel adkomst til E6. Veletablert næringsområde med virksomheter innenfor lett produksjon, kontor, lager og aktivitet.

| Adkomst

Fra Oslo, ta av E6 ved avkjøring 12, Halmstadkrysset. Hold til høyre mot Halmstad og ta første vei til venstre inn på Ryggeveien. Følg Ryggeveien ca. 1 km. og ta til venstre inn på Orfører Utnes vei. Eiendommen ligger på venstre side etter ca. 500m.

| Parkering

Parkering på egen eiendom.

| Regulering

Eiendommen ligger under reguleringsplan: Rørskogen Industriområde, med formål: Industri.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer i direkte tilknytning til kontordelen.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453