Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

130 m2

Bruttoareal

390 m2

Prisantydning

390 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Arealspesifikasjon

1. etg: 130 kvm Butikklokale
2. etg: 130 kvm Kontor øst
2. etg: 130 kvm Kontor vest

Kort om eiendommen

Tre næringslokaler i nyere kombinertbygg på Halmstad i Rygge. Mer enn 1 000 boenheter er under bygging og planlegging. Økende behov for nærmiljøtilbud.

Bebyggelse

Treetasjes bygg med underliggende parkeringskjeller. 1. etg. og fronten i 2. etg. er næringslokaler og det øvrige er boligarealer med selveierleiligheter. Bæresystem og etasjeskillere i betong. Yttervegger av isolert bindingsverk, utvendig kledd med royalimpregnert trepanel og forblendet med Ottaskifer og med puss på isolasjon. Vinduer og utvendige dører av aluminium, med brutt kuldebro og isolerglass gjør dette til et godt isolert bygg.

Beliggenhet

Lokalene ligger på Halmstad, kommunesenteret i Rygge kommune. Moss og Rygge kommune slår seg sammen i 2020, men dette vil ikke si at Halmstad blir mindre relevant. Nærmere 1000 boenheter er under bygging og planlegging, og gir et sterkt økende behov for service- og handelstilbud. Eiendommen ligger inntil, og flott eksponert mot Rv118 som går parallelt med E6 gjennom Østfold. Ca. 10 km til Moss sentrum og ca. 7 km til Karlshus, sentrum i Råde. 500 meter fra intercity-stasjon på Rygge.

Adkomst

E6, Kryss 12 - Halmstadkrysset > følg Fv118, Flyplassveien mot sørvest på Fv118 270 m > sving til venstre og inn på Ryggeveien/Fv118 > følg denne 700 m > sving til høyre og inn på Stasjonsveien > følge denne 56 m > ta til venstre for å holde deg på Stasjonsveien > Stasjonsveien 19 er på høyre hånd etter 86 m.

Innhold

Et flott næringslokaler på bakkeplan, på 130 m2. Dette kan benyttes til forretning, kontor, service, showrom m.m. Ved bruk til serveringslokaler må det søkes bruksendring og innhentes tillatelser fra plan- og bygningsetaten, mattilsynet og arbeidstilsynet.

I byggets 2. etg. er det ledig to flotte kontorlokaler, også på 130 m2. Delvis cellekontor og delvis kontorlandskap. Begge lokalene har eget kjøkken og toalett.

"Kontorhotell"
Ved behov kan det ene kontorlokalet oppdeles til et "kontorhotell", med enkeltkontorer mellom 18 og 30 m2 inkl. fellesarealer.

Parkering

Ca. 20 parkeringsplasser foran lokalene. Beboerne i bygget bruker parkeringskjeller under bygget, mens næringslokalene og gjesteparkering deler på de 20 plassene foran bygget.

Standard

Lokalene holder en moderne, god standard. Store vindusflater og lyse farger inne gjør at lokalene fremstår som lys eog vennlige. Vinylbelegg av god kvalitet på gulv gjør lokalene lette å holde rene. Akustisk himling i tak gjør lydfoholdene i lokalene gode, og ventilasjon og god isolasjon gir et godt inneklima. Det er dataspredenett til alle arbeidsplasser. Bygningen har heis til alle etasjer.

Beskrivelse av tomt

Ideell andel av selveiertomt. Tomten er fint opparbeidet med asfalt og belegningsstein, granittkanststein, velstelte buskefelt og belysning.

Overtakelse

Etter avtale. Lokalene står ledige og kan raskt overtas etter avtaleinngåelse.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Det er vannbåren varme i lokalene, og oppvarming med radiatorer.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Det er god offentlig kommunikasjon i området både med tog og buss.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800