Lokale til Leie:

Mindre lagerareal «midt» mellom Fredrikstad og Råde. Kun 12 minutter fra E-6

Elindveien 101
1615 Fredrikstad

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

160 m2

Bruttoareal

160 m2

| Kort om eiendommen

Nåværende eier har i de siste årene gjennomført en gjennomgående innvendig og utvendig opprustning, av alle lager og produksjonsbygningene. I tillegg har eier
investert i et eget flisfyringsanlegg, som gir en energieffektiv og moderne oppvarming av alle bygninger på eiendommen. (Vannbåren varme)

| Bebyggelse

Oppusset og tilpasset eldre industrieiendom. Det er flere virksomheter med lager, verkstedbehov som er leietaker i eiendommen. Store utearealer og noe kontorer.

| Innhold

Høyum D: 160 kvm. Verksted /lager

| Beliggenhet

Eiendommen ligger på Høyum, på grensen til Råde kommune.

| Adkomst

Se kartskisse.

| Parkering

Gode parkeringsmuligheter på eiendommen.

| Regulering

Bebyggelse og anlegg - Næringsbebyggelse. Innenfor formålet kan det etableres håndverks- og produksjonsbedrifter, lager og spedisjonsvirksomhet med tilhørende anlegg.

| Standard

Lageret er frostfritt og holder en gjengs standard for denne typen arealer

| Tekniske installasjoner

Flisfyringsanlegg med vannbåren varme.

| Beskrivelse av tomt

Store utearealer som er opparbeidet med asfalt og grus.

| Ventilasjon

Kun naturlig ventilasjon ved ventiler.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130