Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

Prisantydning

27 000 000 kr

Kort om eiendommen

Det er 100% av aksjene i Eiendomsselskapet Forenede Plast Eiendom AS org.nr. 999 303 048, som selges.
Leiekontrakt som løper til 31.12.22 med løpende 3 månders opppsigelse.

Eiendommen benyttes idag som lager og distribusjonsbygg.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt Løvstad industriområde kun få minutter fra Spydeberg sentrum. Veletablert næringspark med flere store lokale aktører. Området ligger sentralt i forhold til nye E18 og er spesielt godt egnet for industri-, import-, service- og håndverksbedrifter som ønsker god kommunikasjon. Store uteområder for virksomheter med behov for utvendig lagringsareal eller parkering. Kun 5 minutter til Askim og 40 minutter til Oslo og 40 minutter til Moss. Spydeberg med et areal på 142 km2 har rundt 5.700 innbyggere. Etter at E18 og jernbanen ble anlagt tvers gjennom bygden, har bygden etter hvert utviklet seg til det handelssentrum det er i dag. Her finner vi differensierte vare- og tjenestetilbud og en rekke industribedrifter. I kommunen finner vi også et aktivt landbruk og mange små og mellomstore bedrifter. Spydeberg har blitt en del av den nye storkommunenindre Østfold kommune.

Innhold

Lager:
Isolert lager 420 kvm
kaldtlager 2 935 kvm
Hems 180 kvm
Totalt 3 785 kvm

Beskrivelse av tomt

Tomten er flat og pent opparbeidet med grøntarealer og asfalterte kjøre og parkeringsområder.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125