Fakta om eiendommen

Type lokale


Produksjon/Industri

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Prisantydning

37 000 000 kr

| Kort om eiendommen

På eiendommen er det oppført ett Industribygg med traverskran med kontorer over tre etasjer. Bygget ble oppført i 2013.
Tomten har et potensiale for nybygg med takhøyde opptil 25 meter. Eiendommen egner seg til lager og industriformål med fine kontorfasiliteter.

| Bebyggelse

Tomten er opparbeidet og gruslagt for parkering, til dels freseasfalt.
Tomteareal: 7 401 kvm.
Areal bygning er 1 835 kvm og har følgende fordeling:
- Verkstedhall: 1 085 kvm
- 1 etasje kontor: 250 kvm
- 2 og 3 etasje kontor: 500 kvm. Det gjenstår innvendig arbeid i 2. og 3. etasje før det kan tas lovlig i bruk.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i et område med veletablerte industri, lager og handelsbedrifter, og med enkel adkomst til E6.

Andre bedrifter i Område:
- Green Mountin - Datalager varehus
- Knut Enger Transport
- Ramirent
- Braathen Landskapsentreprenør
- Veitransport
- Nybygg for nettvarelager for flere selskaper
- BNS Container depot og Verksted
- Maskin Importøren AS
- Industrimøbler
- ByggOutlet
- Industrimøbler
- Cacas
- Oslo Epoxybelegg
- Mitsubishi Electric

| Adkomst

Eiendommen ligger 15 minutter fra E6 ved Klemetsrud, og rundt 20 minutter fra Ryen i Oslo.

| Regulering

For området gjelder bestemmelsene del av reguleringsplan nr. 440 for NY2 i Enebakk kommune. Det er tillatt BYA 70% og maksimal byggehøyde på 25 meter.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet og gruslagt for parkering, tildels freseasfalt.

| Byggemåte / Konstruksjon

Det er støpt plate på mark.
Ytterveggskonstruksjon er bærende ramme i stål påmontert isolerte elementer på yttervegg.
Utvendige dører og Isolerglassvinduer er fra byggeår. Tofløyet hovedinngangsdør. Store lagerporter.
Takkonstruksjon er flatt tak med isolert ståltakplater tekket med takpapp.
Yttertak tekket med takpapp.
Gulvflater er med belegg, fliser, og våtroms belegg. Belegg er lagt også i 2 og 3 etg.
Innvendige overflater vegg har veggflater med mdf panel og fliser på bad.
Innvendige overflater himling har systemhimling i innredede kontor arealer 1 etg..
Kjøkkeninnredning i 2. etg. har takhøy gråmalt innredning fra byggeår.
Godt utstyrt med komfyrer, oppvaskmaskin (ikke bruksgodkjent).
Baderom har flere toaletter og hcwc. Det er dame og herregarderobe med dusj.
Ventilasjonsaggregat er balansert med varmegjenvinning.
3. etg. kontor mangler agregat.
Elektrisk primæranlegg har hovedskap i 1 etg. 400 Volts anlegg. Automatsikringer.
Sanitær primæranlegg med luft vann varmeveksler tilkoblet vannbåren gulvvarme.
Varme er vannbåren gulvvarme.
Heis er montert i 2019.

| Offentlig kommunikasjon

Buss 550 går til og fra Enebakk over Gran, Klemetsrud, Hauketo, Ljan og Mosseveien til Oslo som tar ca 40 min med halvtimes ruter på hverdager.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125