Lokale til Leie:

Meget sentral byggeklar tomt 15 minutter fra Oslo (E6 ved Mortensrud/Grønmo)

Gneisveien 6 og 8
1914 Ytre Enebakk

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Kort om eiendommen

Eiendommen er på ca 11 500 kvm og her kan det føres opp et bygg på ca 7000 kvm i to etasjer.
Byggehøyde er ca 18 meter. Eiendommen ligger på et høydedrag og har meget fine lysforhold og med noe utsikt.

Andre bedrifter i Område:
- Green Mountin - Datalager varehus
- Knut Enger Transport
- Ramirent
- Braathen Landskapsentreprenør
- Veitransport
- Nybygg for nettvarelager for flere selskaper
- BNS Container depot og Verksted
- Mr Pukk
- MR Coffee
- Maskin Importøren AS
- Industrimøbler
- ByggOutlet
- Industrimøbler
- Cacas
- Oslo Epoxybelegg
- Mitsubishi Electric

Innhold

Bygget vil kunne tilpasses brukeren.

Regulering

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR NY2 ENEBAKK KOMMUNE
Tillatt bebygd areal (BYA) = 70 %. I beregning av BYA inngår hver parkeringsplass for
ansatte og besøkende med 18m², for bevegelseshemmede med 25m² og for varetransport
70m². Maksimal byggehøyde ca 18 meter

Ventilasjon

nn

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125