Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

1 m2

Bruttoareal

6 m2

Arealspesifikasjon

1 kvm Kontor 2
1 kvm Kontor
1. etg: 1 kvm Kontor
1. etg: 1 kvm Kontor
1. etg: 1 kvm Kontor
1. etg: 1 kvm Kontor

Bebyggelse

Bygget er et kombinasjonsbygg hvor kontorene er for utleie.Det er 10-11 kontorer, møterom og kjøkken. Kontorene har god standard og fremstår med tidsriktige farger som gir et lunt miljø. Det er gode parkeringsforhold.

Beliggenhet

Røyskattveien ligger sentralt til i Ytre Enebakk rett på oversiden av Langenvann.
Avstand:
- Ryen 20 min
- Ski/Langhus 20 min
- Askim 30 min
- Vestby 45 min

Det er kort vei offentlig kommunikasjon.

Adkomst

Følg RV 155 fra E6 ved Klemetsrud til Lamgenvann og ta opp Gaupenveien fra Osloveien til du møter Røyskattveien.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111