Lokale til Leie:

Meget fine kontorer med god parkeringsdekning i Son.

Stenløkka 30
1555 Son

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

150 m2

Bruttoareal

150 m2

Kort om eiendommen

Kontorene ligger i 2. etasje av Solås og Steinerløkka eldre senter med lyse fine lokaler og fin utsikt. Det er stort fint møterom og felles kjøkken med gårdeier som kun har 3 ansatte.

Bebyggelse

Bebyggelsen består av trygdeboliger og servicesenter for eldre og funksjonshemmede i Son. I øvre etasje er det kontorer for utleie som har en fantastisk utsikt over Jeløya og innseilingen til Son sentrum.

Eiendommens potensiale

Lokalene passer for regnskap-revisjonsvirksomhet eller for annen ordinær kontorvirksomhet innenfor kurs og kreative virksomheter m.m.
Det er ikke en forutsetning at leietakers virksomhet er mva-pliktig.

Innhold

Lokalen inneholder 5 cellekontorer, møterom og kjøkken/spiserom.
Kan vurdere å leie ut deler av lokalet.

Beliggenhet

Lokalene ligger tett på Son Sentrum og i i nærheten av Son Spa Hotell. Det er gangavstand til sentrum med hurtigbåtforbindelse til Aker Brygge i sommer sesongen. Det er bussforbindelse til Moss og til Sonsveien Stasjon. Tog fra Sonsveien stasjon til Oslo går hver halvtime og tar ca 30 minutter.

Parkering

God parkeringsdekning rett uten for som er avgiftsfri.

Beskrivelse av tomt

Tomten ligger på en høyde med unik utsikt.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111