Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

450 m2

Bruttoareal

2950 m2

Arealspesifikasjon

450 kvm Kontor
2500 kvm Showrom/Lager

| Kort om eiendommen

Eiendommen ble bygget som et bilanlegg med verksted for DAF Norge. I dag er det Team Verksted som leier ca 50% av bygget.
Lokalet som bli ledig er salgslokalet for Kroken Caravan.

Lokalet egner seg for plasskrevende handel kombinert med lager.
Det er store uteområder på eiendommen som passer fint til lagring, og håndtering av store kjøretøy.
I 2. etasje er det lyse fine kontorer, felles undervisningsrom, møterom og kantine.

Takhøyden er ca 6 meter. Kjøreportene har ulike størrelser fra 2,5 - 4,2 bredde og 4,5 - 3,5 meter høyde.

| Innhold

Showrom/utstilling 1. etg. ca 900 kvm BTA.
Showrom/Lager 1. etg. ca 1600 kvm BTA.
Kontor fra ca 100 kvm til 440 kvm BTA.
Tomt nr 1 ca 2500 kvm kan leies separat
Tomt nr 2 ca 3000 kvm kan leies separat

| Beliggenhet

Eiendommen ligger meget profilert til langs E6 i Råde.

| Adkomst

Ta av på avkjøring 11 fra E6 ved National Ankomstsenter Råde og kjøre RV 110 ca 200 meter og ta inn Langøyveien.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125